Okategoriserade

”Minskade klassklyftor och ökad jämställdhet förbättrar folkhälsan”

Klassperspektivet och åtgärder för höjda kvinnolöner saknas i Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy ”Det goda Livet” Det anser Vänsterpartiets kommunalråd Marie Lindén när kommunstyrelsen i Göteborg skall yttra sig över policyn på onsdag (5 november 2008).

<!–
@page { margin: 2cm }
H1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm }
H1.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt }
H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 12pt }
H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt }
P { margin-bottom: 0.21cm }
A:link { color: #0000ff }
–>

Statens folkhälsoinstitut slår tydligt fast sambandet mellan sysselsättning och hälsa i den folkhälsopolitiska rapporten från 2005.

– Den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningen, både som arbetsgivare och som förutsättning för företagande i regionen, bör lyftas fram i policyn, säger Marie Lindén (v).

Internationella studier visar att den fysiska och psykiska hälsan för­bättras med ökande inkomst men i avtagande grad ju högre inkomsten blir. Internationella studier visar också att den genom­snittliga hälso­nivån i samhället blir lägre vid stor inkomst­ojämlikhet än vid låg in­komst­ojämlikhet givet en och samma medel­inkomst i sam­hället.

– För att hälsan i regionen skall bli bättre måste klassklyftorna utjämnas. Den offentliga sektorn har ett speciellt ansvar att utnyttja beskattningsrätten för att utjämna klasskillnader, fortsätter Marie.

Den offentliga sektorn sammantaget är en stor arbets­givare med många kvinnor anställda. För att jämlikhet, och därmed bättre folkhälsa, skall kunna nås har den ett stort ansvar att driva på löneökningar för kvinnor som i kronor och ören är betydligt större än mäns löneutveckling.

– Som stor arbetsgivare har den offentliga sektorn även ett ansvar att driva på utvecklingen mot arbetstidsförkortning med bibehållen lön för att minska ohälsan i arbetslivet samtidigt som klasskillnaderna minskar.

Yrkandet i sin helhet och tjänsteutlåtandet hittas här:

TU_Kommunstyrelsen_20081105_1.3.pdf
(pdf, 588 kb. Öppnas i nytt fönster)

Delar av socialdemokratin har liknande tankegångar:


Skriv en kommentar