Okategoriserade

Så kan nya jobb skapas i regionen

Vi ser mycket allvarligt på de varsel som drabbat framför allt Västsverige. Vi presenterar därför i dag ett åtgärdspaket med förslag på hur vi ska kunna skapa nya jobb i Västra Götalandsregionen, det skriver vänsterns Lars Ohly och Sören Kviberg på Göteborgspostens debattsida.

Människor är oroliga och står inför stora ekonomiska problem. Nuvarande a-kassenivåer är så låga att den genomsnittlige Volvo-arbetaren riskerar att förlora nästan halva sin inkomst om han eller hon förlorar jobbet. Det drabbar förstås många familjer hårt, men innebär också problem för hela Göteborgsregionen när familjer riskerar att tvingas flytta från hus och hem och minska sin vardagliga konsumtion.

Nu är det mer uppenbart än någonsin att a-kassan behöver höjas för att skapa trygghet och stabilitet. I en lågkonjunktur är arbetslöshetsförsäkringen avgörande för både individens trygghet och för att upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Vänsterpartiet vill sänka avgiften till a-kassan så att alla har råd att vara med. Vi vill höja taket och ersättningsnivån så att fler får ut 80 procent i ersättning. Vårt förslag, som är fullt finansierat, skulle innebära att en genomsnittlig Volvo-anställd får behålla drygt 4 800 kronor mer i månaden. Det skulle innebära en stor trygghet och framtidstro för många människor.

Arbetsmarknadsutbildningar
Självklart är det möjligheten att få ett nytt jobb som är det viktigaste för dem som förlorar jobbet. Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ska kunna sätta in personal för att träffa de varslade redan innan arbetslösheten är ett faktum. Förmedlarna och de varslade bör komma överens om vilka intressen och behov av exempelvis utbildning var och en har. På så sätt ökar den enskildes trygghet och valmöjligheter och risken för öppen arbetslöshet minskar. De som sedan drabbas av uppsägningar ska erbjudas överenskomna utbildningar
Vänsterpartiet har avsatt pengar för 16 000 fler platser i arbetsmarknadsutbildningar. Inriktningen är kortare utbildningar i bristyrken. Vi gör också en rejäl satsning på flera högskoleplatser. Vidare föreslår vi att staten ska ta över ansvaret för kommunala lärcentra för att stärka tillgången till utbildning överallt i landet. Det är en viktig insats i tider av uppsägningar och för att underlätta omställningen till nya jobb.
I utvecklingen av framtidens Västra Götalandsregion är det avgörande hur vi skapar förutsättningar för vidareutveckling och tar tillvara de resurser som finns. Vänsterpartiet menar att vi måste satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom bland annat industrin och universitets- och högskoleområdet för att möta den nuvarande krisen. Vi kommer inom kort att anordna ett framtidsseminarium för att tillsammans med berörda parter komma fram till nya och kreativa lösningar för regionen.
Forskning och utvecklingVi har tilltro till fordonsindustrins framtid och vill därför satsa på fortsatt utveckling och forskning. I dag står transportsystemet och fordonsindustrin inför stora förändringar. Om vi ska gå från traditionella fossila till koldioxidneutrala bränslen krävs ett teknikskifte. Detta kräver satsningar på forskning och pilot- och demonstrationsprojekt, och vi menar att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för att stödja det.
Vi vill också ta till vara de erfarenheter och forskningsprojekt kring biodrivmedel och energieffektivitet i vägfordon som bedrivs i regionen. Centralt är att koppla ihop forskning med praktisk produktion och utveckling. Därför behövs statligt riskkapital. Det är mer uthålligt och bör kunna utgöra en väsentlig del i framtida projekt. Vi föreslår att en miljöteknikfond inrättas för att stödja en sådan utveckling.
Satsning på infrastrukturKraftfulla infrastruktursatsningar är särskilt viktiga när lågkonjunkturen är här. Investeringar i infrastruktur bidrar både till att skapa nya jobb och ett hållbart samhälle. Vi gör långsiktiga investeringar och satsar 30 miljarder under en tolvårsperiod på 25 olika objekt. Framför allt vill vi satsa på Västlänken, Götalandsbanan och Hamnbanan. Redan nu är det möjligt att påbörja arbetet med Viskadals-, Älvsborgs-, Kinnekulle- och Norra Bohusbanan.

Bygg bostäderBostadsinvesteringar i Göteborg och Västra Götaland genom stöd till nyproduktion av hyresrätter med bästa miljöteknik är en värdefull insats för att balansera upp varslen och de befarade uppsägningarna. Vi vet att en satsad miljard på bostadsbyggande ger cirka 1 000 nya arbetstillfällen. Behoven av bostäder är stora och planerna för nybyggnation finns redan i Göteborgsområdet. En byggmiljard räcker till cirka 500 nyproducerade lägenheter eller cirka 1 000 renoverade lägenheter. Börja bygg, renovera och rädda hyresrätterna och jobben. En stark allmännytta med många hyresrätter till låga hyror är ett smörjmedel i ekonomin som underlättar rörligheten på arbetsmarknaden vilket är särskilt viktigt i oroliga tider.

Oansvarigt av regeringenDet är dags att regeringen visar handlingskraft och omvandlar den negativa trenden på arbetsmarknaden genom att stödja utvecklingen av jobb för framtiden. Regeringen har fryst statsbidragen till kommuner och landsting vilket kostar Västra Götalandsregionen omkring 500 miljoner kronor, motsvarande omkring 1 200 jobb i välfärden. Detta är en direkt oansvarig politik som riskerar att förvärra krisen, i stället för att stabilisera sysselsättningen.

Vi i vänsterpartiet kräver att regeringen omedelbart tar krafttag för att stödja de områden som drabbas värst av varslen. Men på sikt behöver vi en helt annan politik för att skapa fler arbeten.
Vi behöver ett rättvisare samhälle. När människor med små marginaler får mer i plånboken ökar efterfrågan och fler arbetstillfällen skapas. Vi behöver en klimatomställning. De livsnödvändiga investeringar som klimatet kräver kan givetvis skapa en stor mängd arbeten. Och vi behöver en bättre välfärd. För att köerna i sjukvården ska bli kortare och kvaliteten i äldreomsorgen krävs fler händer i välfärden. Detta är vänsterpartiets recept för att bekämpa arbetslösheten.

Lars Ohly, partiledare (v)
Sören Kviberg, oppositionsråd (v) Västra Götalandsregionen

Skriv en kommentar