Okategoriserade

RÄDDA JOBBEN PÅ VOLVO!

Rossana Dinamarca, riksdagsledamot från Trollhättan (v) var med och tog fram åtgärdspaketet för SAAB och Trollhättan 2004. Nu kommentar hon de nya varslen på Volvo. ”Regeringen har varit alldeles för tyst när det gäller varslen på Volvo. Nu måste de ta krafttag för att rädda jobben både på Volvo och i industrin i stort. Jag litar inte på regeringens förmåga att hantera den kommande lågkonjunkturen. Regeringen borde gå in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktat direkt mot Volvo, mot att Volvo inte verkställer varslen. Statens skulle kunna bekosta utbildningar knutna till företaget, som ökar kompetensen, mot att industrin behåller de anställda i väntan på att konjunkturen vänder”, säger Rossana Dinamarca.
Kontakt:

 

Rossana Dinamarca 070-2542415

Vänsterpartiets presstjänst 070-6200064

Skriv en kommentar