Okategoriserade

”Dra de politiska konsekvenserna av miljörapporten och omformulera fullmäktiges trafikmål”

Miljörapport 2007 behandlades av miljönämnden idag 2008-08-27. Jöran Fagerlund (v) kräver i ett yttrande att socialdemokraterna och miljöpartiet borde ta de politiska konsekvenserna av rapporten.

– När vi ser att miljökvalitetsnormerna
för kvävedioxid överskrids och klimatmålen är svåra att nå är det dags för
minoritetsregimen och den borgerliga oppositionen att inse att biltrafiken i
staden måste minska, inte öka, säger Jöran.

Den pågående trafikökningen är förenlig med
skrivningarna i fullmäktiges budget (beslutad av s och mp) eftersom resandet
med kollektivtrafik och cykel ökar mer.

­– Det rimliga sättet att formulera målet
är som vänsterpartiet gjorde i sitt förslag till budget: ‘Miljön i Göteborg
skall förbättras genom att biltrafiken minskar till förmån för resande med
kollektivtrafik och cykel.’. Det är hög tid att s och mp överger möjligheter
för ökad bilism och omformulerar fullmäktiges prioriterade mål, fortsätter
Jöran

Vänsterpartiets förslag om trängselavgifter
får näring i Miljörapporten. Trängselavgifter som finansierar en utbyggd
kollektivtrafik kommer att bidra till miljöförbättringar på flera områden:
begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, ingen
övergödning, levande skogar, levande sjöar och vattendrag, hav i balans.

– Därför är det olyckligt att det idag
presenteras en uppgörelse med Vägverket att avgiftsfinansiera en ny tunnel
under älven. Det riskerar att omöjliggöra andra trafikavgifter, menar Jöran.

Marieholmsförbindelsen ingår i GR:s strategidokument
"Uthållig tillväxt". Vänsterpartiet föreslog på GR:s förbundsfullmäktige den 10
juni i år att delar av "Uthållig tillväxt", bl.a. Marieholms­förbindelsen,
måste omprövas mot bakgrund av det uppvaknande som skett hos andra partier i
klimatfrågan.

­– Tyvärr röstade alla partier, inklusive
miljöpartiet, ner förslaget att omarbeta strategin. Nu ser vi resultatet,
avslutar Jöran

Vänsterpartiets yttrande i miljönämnden hittas
här: Yttrande v ang_ende _rende 11 Milj_rapport 2007 milj_n_mnden 2008-08-27.doc

Skriv en kommentar