Okategoriserade

Kontinuitet och självbestämmande försvåras med lagen om valfrihetssystem

Inför onsdagens kommunstyrelsemöte lägger kd, m och fp förslag om att Göteborgs Stad ska söka stimulansbidrag för att införa ett så kallat valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem. Vänsterpartiet, som kommer att rösta nej till förslaget, ser med oro på att genomföra en så omfattande förändring av systemet.

Enligt vänsterpartiet innebär förslaget att privata företagsintressen sätts före en god äldreomsorg samt den enskildes möjlighet att påverka innehållet i olika tjänster.

– Nya flexibla lösningar är lättare att genomföra utan privatiseringar och uppsplittringar. Lagen om valfrihetssystem präglas av ett synsätt där människor i första hand ses som konsumenter, för oss handlar brukarinflytande om självbestämmande över den egna vardagen, säger Marie Lindén (v).

Vänsterpartiet vill istället anställa fler inom äldreomsorgen och handikappomsorgen för att svara upp mot enskilda personers individuella behov. Marie Lindén betonar vikten av att ha välutbildad personal som kan anlägga ett helhetsperspektiv på omsorgstagarens livssammanhang och vara lyhörd för personens eventuella ökande hjälpbehov samtidigt som de stärker omsorgstagarens egen förmåga.

– Det handlar också om att kunna påverka den hjälp som ges. Att själv få välja om man vill ha hjälp med städningen, gå ut på en promenad eller få sin favoriträtt lagad. Om dessa frågor lämnas över till privata bolag förvandlas brukarna till kunder och får i huvudsak nöja sig med ett indirekt inflytande via marknaden. Detta är inget reellt inflytande eftersom brukarna inte direkt kan påverka servicens utformning, endast välja mellan den ena eller den andra omsorgsgivaren – man kan köpa eller inte köpa, säger Marie Lindén (v).

Skriv en kommentar