Okategoriserade

Skattesänkning drabbar Linnéstaden

Äldreomsorgen berör många. Alla ska vi någon gång bli gamla och alla har vi äldre släktingar eller vänner som vi bryr oss om. I april lade stadsdelsförvaltningen i SDN Linnéstaden förslag på stora nedskärningar inom äldreomsorgen. Förslaget skapade stor oro hos vänsterpartiets ledamot i nämnden, Ann-Britt Bodin, som ville avslå förslaget.

Det handlade om nedskärningar på 2,5 miljoner kronor som innebar att promenader och samvaro med de äldre skulle nedprioriteras samt att privata företag skulle gå in och utföra vissa uppgifter. Effekterna skulle bli lägre servicenivå för de äldre samt ökad ensamhet och otrygghet. Förvaltningens förslag gick emot åtminstone två prioriterade mål och flera skrivningar i kommunfullmäktiges budget.

Vänsterpartiet kritiserade även den genomförda skattesänkningen på 220 miljoner kronor som s och mp genomfört för hela Göteborgs Stad. Äldre i Linnéstaden tvingas betala priset genom bristande möjlighet till insatser på grund av minskade skatteintäkter till anslag för äldreomsorgsinsatser.

Nu har förvaltningen dragit tillbaka förslaget. Vänsterpartiet välkomnar beslutet även om stadsdelen totalt sett inte fått ökade anslag. Så länge kommunen väljer skattesänkningar framför välfärd kommer det att vara svårt att tillhandahålla en service med god kvalitet i våra stadsdelar, vilket vänsterpartiet beklagar. För vänsterpartiet går välfärd alltid före skattesänkningar!

Skriv en kommentar