Okategoriserade

Slöjförbud, etanol och privatskolor

Det är en kvav eftermiddag i Norrköping. I kongresshallen rasar debatten om de allmänna motionerna bl.a. om slöjförbud. Zandra Valencia, Taher Pelaseyed och Ana Rubin ville avslå motionerna om slöjförbud. Att förbjuda kvinnor att ha slöjor är inte att skapa frihet. Thaher påpekade att ett slöjförbud kan leda till ökad islamofobi och Ana och Zandra påpekade att vårt arbete måste vara att styrka kvinnor, inte skapa förbud.

Etanolproduktionen och dess sociala och ekologiska problem diskuterades också, liksom frågan om privatskolornas vara eller icke vara. Även frågan om sprututbyten och legalisering av narkotika för eget bruk engagerade. Elise Norberg Pilhem, partistyrelsen, talade liksom många andra mot sprututbytesprogrammet, främst utifrån att det finns väldigt lite som visar på den faktiska effekten på smittspridning som detta har eller inte har.

Privatskolor som drivs med vinstintressen eller har religiös grund borde förbjudas, menade många av debattörerna. Det är ett problem att framtidens medborgare kan fostras av tex Plymouthrörelsen, Livets Ord, eller Jehovas Vittnen menade en av debattörerna och pekade på att Creative Design finns i flera skolors undervisningsplan.

Det börjar dra ihop sig till kongressfest men innan debatten slutar för dagen runt 19.00 skall valet till partistyrelsens ordinarie ledamöter hållas. Från Göteborg är Elise Norberg Pilhem och Mats Pilhem nominerade. Dessutom har vi Henrik Holmqvist som nominerats till ersättare. Ersättarvalet genomförs imorgon men innan dess skall det hållas kongressfest.

 

Skriv en kommentar