Okategoriserade

Nattmanglingen har börjat

Kongressens första dag börjar närma sig sitt slut men debatten har inte tonat av utan snarare intensifierats. Det är frågan om 6 timmars arbetsdag som är som hetast nu under nattimmarna. Partistyrelsens förslag att tona ner kravet på 6 timmars arbetsdag och istället lägga in en formulering om kortare arbetstid har inte mottagits väl av många ombud. Ana Rubin och Jenny Gillberg Carlsson debatterade friskt för att behålla kravet om 6 timmars arbetsdag och så också många andra. Kommunal gjorde en ”Maud”*, menade Jenny, låt inte oss göra det samma. Sex timmars arbetsdag måste fortsatt vara ett prioriterat politiskt mål. Läs mer här…

Sex timmars arbetsdag handlar om vår vardag. Att prata om arbetstidsförkortning är inte det samma, menar de flesta av talarna. Det kan betyda allt från en veckas semester extra till, som i Jennys exempel att man får fler timmar att arbeta, längre och dubbla pass men under färre dagar, något vi ser redan idag inom t.ex vård- och omsorgsyrkena. Det är inte den förändringen vi vill ha, behåll de skarpa skrivningarna om arbetstiden.

En annan fråga under dessa nattimmar handlar om vapenexporten. Flera motionärer vill skärpa skrivningarna i det nya programförslaget så att export av vapen skall bli svårare även till länder som för tillfället inte befinner sig i krig. En av talarna menade det är omöjligt att garantera att ett land som idag inte befinner sig i krig, under hela den period som kontrakten för vapenexporten gäller kommer fortsätta med det. Som exempel tar han upp Indien som gick i krig mot Pakistan samtidigt som man hade kontrakt med svensk vapenindustri. Kontrakt som inte gick att bryta.

Frågan om klimatet kommer upp även i den här delen av debatten, då under frågan om utsläppsrätter. Är det verkligen okej att köpa sig fri från sitt klimatansvar? Och på vems bekostnad görs det? Rapporter om vegetation som huggs ner för att man skall plantera "klimatskogar" blir allt vanligare; någonting som inte egentligen förbättrar klimatet utan till och med förstör naturliga kretslopp.

Strax efter 22 höllMahmud Shukair PPP (Palestina), en av de inbjudna internationella gästerna, kongressens kanske mest uppskattade tal.  Han talade om kampen för ett fritt Palestina men också om kampen mot en imperialism som förklarar vissa stater för skurk- eller terrorstater. Han tackade också Vänsterpartiet och uppmanade till fortsatt kamp för fred. Mahmud fick stående ovationer och långa applåder vilka han svarade på med att resa näven som i en uppmaning till kamp.

* Att göra en Maud: (Maud Olofsson) ung. att göra en pudel. Här också: att liksom Centerpartiet i frågan om kärnkraften ändra sig i en hjärtefråga.

Skriv en kommentar