Okategoriserade

Fortsatt välfärdsutbyggnad går före skattesänkningar

Vänsterpartiet satsar 334 miljoner kronor mer på välfärden än s och mp i budget 2009. Till detta kommer omprioriteringar på 121 miljoner kronor vilket gör att vänsterpartiet kan finansiera en kraftfull satsning på kollektivtrafiken, en utbyggd barnomsorg och mer och bättre omsorg för äldre och funktionshindrade.

– Vi återställer skatten med 25 öre till 2007-års nivå eftersom vi vet att vi inte är ensamma i åsikten att välfärd går före skattesänkningar, sade Marie Lindén (v), gruppledare när hon presenterade budgeten tillsammans med Ashraf Nasseri och Mats Pilhem under måndagen.

Marie Lindén syftar på den undersökning Sveriges Kommuner och Landsting genomförde för en tid sedan som visar att 93 procent av svenska folket hellre satsar på förbättrad äldreomsorg än sänkt skatt.

En viktig del i satsningen på omsorgen och den generösare biståndsbedömning är ökad bemanning och att deltider och timanställningar avskaffas.

För att komma tillrätta med samhällsproblemet låga kvinnolöner avsätter vänsterpartiet 50 miljoner kronor till en låglönesatsning där ett antal kvinnodominerade yrkesgrupper får 500 kronor mer i månaden utöver avtal.

– Kvinnor har allt för länge finansierat välfärden genom låga löner. Vi tänker ändra på det, sade Ashraf Nasseri under presskonferensen.

Budgeten innehåller en kraftsatsning på miljö och klimatarbete. Totalt satsas 201 miljoner kronor på förbättrad kollektivtrafik och miljöåtgärder.

– I väntan på gång- och cykelbron vill vi avgiftsbefria färjorna över älven.

– Vi föreslår att en koldioxidbudget införs för kommunens verksamheter, fortsatte Mats Pilhem.

Här hittar du våra satsningar: Satsningar v 2009.pdf

Här hittar du hela vår budget: Budget

Skriv en kommentar