Nyheter

Göteborgs hamn är en viktig länk i framtidens logistikkedja

I framtidens logistik måste sjöfarten och tågtransporter få en betydligt mer framskjuten position för att transporterna skall kunna ske utan för stor miljöpåverkan. Därför besökte vänsterpartister från kommunen, regionen och riksdagen under fredagen Göteborgs hamn.

Wiwianne Johansson, riksdagsledamot, Sören Kviberg, oppositionsråd, Marie Lindén, kommunalråd, Jöran Fagerlund, miljönämnden, Jan Alexandersson, ombudsman, och Helene Engholm gjorde under fredagen den 9 maj ett studiebesök i Göteborgs hamn för att lära sig mer om miljöarbetet i hamnen och dess strategiska betydelse för ett hållbart transportsystem.

Hamnens miljöchef Åsa Wilske tog emot och informerade. En av de mest angelägna åtgärdena för hamnens eget miljöarbete är att ansluta fartygen till elnätet när de ligger vid kaj för att undvika att köra motorerna på tomgång.

Eftersom båtbränslen är skattebefriade är det svårt att få konkurrenskraftiga priser på elen. Det rimliga är att fartygsbränslen beskattas mycket hårdare men eftersom detta kräver internationella överenskommelser lovadeden förra regeingen med miljöminister Lena Sommerstad i spetsen att elen för landanslutning av fartyg skulle skattebefrias. Den borgerliga regeringen har inte gjort något åt saken.

Den viktigaste frågan för att utveckla hållbara transporter är att Banverket snabbt investerar i en ny hamnbana. Infrastrukturminister Åsa Torstensson verkar dock ha svårt att ge besked i en så pass viktig fråga.

Skriv en kommentar