Okategoriserade

”S och mp verkar inte vara beredda att göra något åt trångboddheten”

Vänsterpartiet vill bygga 1000 fler bostäder än s och mp varje år. I sin budget kommer vänsterpartiet att föreslå 3000 bostäder varav allmännyttan får i uppdrag att bygga 1000 nya hyreslägenheter per år.

Vänsterpartiet vill bygga 1000 fler bostäder än s och mp varje år. I sin budget kommer vänsterpartiet att föreslå 3000 bostäder varav allmännyttan får i uppdrag att bygga 1000 nya hyreslägenheter per år.

– Socialdemokraternas och miljöpartiets budget är en besvikelse för alla som letar bostad i Göteborg. Målet med 2000 bostäder per år motsvarar bara befolkningsökningen. Socialdemokraterna och miljöpartiet verkar inte vara beredda att göra något åt den trångboddhet som råder i Göteborg, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

– De andra partierna i Göteborg tror att de kan lösa trångboddheten genom att skriva regler om hur många man får bo i varje lägenhet. Vänsterpartiet visar hur man kan bygga nytt billigt och hållbart, fortsätter hon.

För att få fart på byggandet av hyreslägenheter motionerade vänsterpartiet i riksdagen i förra veckan om en bostadsfond som ger stöd till nya energisnåla bostäder.

– Vänsterpartiet har i riksdagen föreslagit att staten ska anta ett nationellt målatt bygga 20 000 hyresrätter varje år. Ungefär 20 procent dvs. 4000 hyreslägenheter per år skulle kunna byggas i Göteborg om staten inför den fond vi föreslår. För att minska klimatpåverkan vill vi införa en norm som säger att alla nya flerbostadshus som byggs efter 2010 skall vara så kallade lågenergihus eller passivhus, säger Marie Lindén.

Välfärden i Göteborg kommer att bli lidande under 2009 på grund av skattesänkningen som genomfördes förra året och minoritetsregimen vill behålla. Tecken börjar redan synas i flera stadsdelsnämnder. För innevarande år motsvarar den genomförda skattesänkningen 220 miljoner kronor. För 2009 innebär det ännu mer.

­– Situationen är självvald av socialdemokraterna och miljöpartiet som valde att uppfylla de borgerligas vallöfte om sänkt skatt i stället för att satsa på välfärden.

Vänsterpartiet var det enda parti som röstade emot förslaget i fullmäktige men är inte ensamma i uppfattningen att det är bättre att satsa på välfärd i stället för sänkt skatt. I en undersökning som Synovate genomförde åt Sveriges Kommuner och Landsting i februari i år framgår det att 93 procent av svenska folket hellre förbättrar kvalitén inom äldreomsorgen än sänker skatten om det visar sig att kommunen gör ett mycket bra ekonomiskt resultat. I samma undersökning framgår att 83 procent av folket till och med är beredda att betala högre skatt för att förbättra service eller kvalité i äldreomsorgen, menar Marie Lindén.

– Mot folkviljan sänkte s och mp skatten i Göteborg och nu är det de äldre i Göteborg som skall betala priset genom sämre äldreomsorg, avslutar Marie Lindén.

Vänsterpartiets riksdagsmotion om bostadsfonden kan laddas ner här: http://www.vansterpartiet.se/content/view/1622/275/

SKL:s rapport hittas här: http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=51982&FileID=200918&NAME=Synovaterapport+om+enk%E4t+om+v%E4lf%E4rdens+finansiering.pdf

Skriv en kommentar