Okategoriserade

Hamnbanan och Västlänken ryms i budget och hyresrätten kan räddas och klimatanpassas

Vänsterpartiet prioriterar tre områden i vårbudgetmotionen: välfärd, infrastruktur och bostäder.

– Vi föreslår en kraftfull utbyggnad av järnvägen för att fler ska kunna resa och transportera gods miljövänligt. Vi vill sänka biljettpriserna på tågresor och föreslår därför att avkastningskravet på SJ avskaffas, säger Sören Kviberg (v), regionråd.

Vänsterpartiet vill ändra budgetlagen och införa en investeringsbudget, så att staten kan lånefinansiera långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar. Det är viktigt för att nå de svenska klimatmålen.

­– Detta gör att staten kan finansiera alla sina viktiga infrastrukturprojekt i göteborgsområdet som Västlänken och Hamnbanan, säger Mats Pilhem (v), ledamot trafiknämnden.

Det råder stor brist på hyreslägenheter med rimlig hyra. För att få fart på byggandet av hyreslägenheter vill vänsterpartiet inrätta en bostadsfond som ger stöd till nya energisnåla bostäder.

– Vi föreslår att staten ska anta ett nationellt målatt bygga 20 000 hyresrätter varje år. Ungefär 20 procent dvs. 4000 hyreslägenheter per år skulle kunna byggas i Göteborg. Det skall jämföras med de 3000 bostäder per år vänsterpartiet mäktar med i den kommunala budgeten För att minska klimatpåverkan vill införa en norm som säger att alla nya flerbostadshus som byggs efter 2010 vara så kallade lågenergihus eller passivhus, Marie Lindén (v), kommunalråd.

– De andra partierna i Göteborg tror att de kan lösa trångboddheten genom att skriva regler om hur många man får bo i varje lägenhet. Vänsterpartiet visar hur man kan bygga nytt billigt och hållbart, fortsätter hon.

På välfärdsområdet riktar vänsterpartiet svidande kritik mot regeringens anti-feministiska politik. Skattesänkningar, frysta statsbidrag till kommunerna och avsaknaden av en handlingsplan, minskar möjligheterna att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

– Vi vill anställa fler i välfärden och satsa 10 miljarder kronor på ett särskilt statsbidrag som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader. Lönerna måste höjas i kvinnodominerade yrken om vi ska kunna rekrytera och behålla personal i viktiga välfärdsjobb, säger Eva Olofsson (v), riksdagsledamot.

Vänsterpartiet lanserar också satsningar som genererar nya jobb i framtidsbranscher som bioenergi och miljöteknik. Miljöteknik har stor potential att bli en viktig exportnäring, men det saknas villiga investerare. Vänsterpartiet vill därför satsa på en miljöteknikfond för att få igång och behålla produktion av miljöteknik i Sverige. Vidare vill partiet att Sveaskog ökar sina inköp av skog och bli en tydligare aktör för en långsiktigt hållbar skogsutveckling.

Skriv en kommentar