Okategoriserade

Vänstern stöder vårdpersonalen!

Sjuksköterskor har ett stort ansvarar för människors liv och hälsa. Trots detta viktiga och tunga arbete är de väldigt lågavlönade. De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade yrken och stödjer därför Vårdförbundet som i måndags tog ut 3.500 sjuksköterskor i strejk.

 Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att regeringen fryst kommun- och landstingspengarna, eftersom detta på sikt försvårar för landstingen att rätta till de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill istället satsa på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, och har föreslagit ett helt nytt statsbidragssystem på 10 miljarder till kommunsektorn. Statsbidraget ska fungera som en morot för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Visa ditt stöd, kom med och dela flygblad på fredag 25/4 klockan 13.30 utanför Östra sjukhuset.

Skriv en kommentar