Okategoriserade

”Nej till vårdnadsbidrag är en seger för förskolan!”

Göteborgs kommunstyrelse sade idag nej till att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vänsterpartiets kommunalråd Marie Lindén är nöjd med beslutet, men är oroad över den familjepolitik som regeringen, med kristdemokraterna i spetsen, driver.

– Det är allmänt känt att kristdemokraterna har en konservativ syn på familjen. Precis som kristna partier i övriga Europa driver de en konsekvent linje som ska stärka "de traditionella familjevärderingarna". Sympatiska ord om mer tid med barnen döljer i själva verket ett hårt angrepp mot både förskolan och kvinnors ställning i samhället, säger Marie Lindén (v).

Ett vårdnadsbidrag är dyrt för kommunen och skulle i slutändan behöva finansieras via neddragningar inom barnomsorgen eller genom höjda taxor. I Norge provades reformen i nio år men avskaffades efter dåliga resultat och en kostnad på 24 miljarder norska kronor.

Ett vårdnadsbidrag skulle också innebära att den i Sverige så väl utvecklade tvåförsörjarmodellen, där både mannen och kvinnan arbetar utanför hemmet, hotas. Bra subventionerad barnomsorg för alla barn är en förutsättning för att kvinnor ska kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

– Vänsterpartiet vill satsa på att utveckla och förbättra just den offentliga barnomsorgen. Mindre barngrupper, högre löner för de anställda samt ökad tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Ställ det mot att införa ett dyrt vårdnadsbidrag som ändå bara kan utnyttjas av dem som redan har det gott ställt, säger Marie Lindén (v).

 

Skriv en kommentar