Okategoriserade

Vänsterpartiet vill införa syskonförtur

Vänsterpartiet ställer sig bakom de borgliga partiernas förslag på att uppdra åt stadskansliet att ta fram ett förslag på en revidering av regelverket för att kunna återinföra syskonförtur i Göteborg. Syskonförturen togs bort i ett läge där det var stor brist på platser inom förskolan. Nu ser situationen annorlunda ut i stadsdelarna. Flertalet av stadsdelarna klarar av att tillgodose efterfrågan enligt de kriterier som Göteborgs stads tillämpar, där man ska söka till alla förskolor i stadsdelen om man vill ha en plats inom fyra månader. I annat fall får man vara beredd att vänta en längre tid.

– Det är en fullständigt orimlig situation som föräldrar kan hamna i om man ska behöva lämna på flera förskolor. Det är ett system som bygger på att man har bil, har man inte det, så är det nästan en omöjlig situation att med buss eller spårvagn behöva åka runt i stadsdelen för att lämna och hämta på olika ställen. Jag har stött på några fall och det är en beundransvärd insats som föräldrarna. Jag tycker det är bra att vi nu höjer ambitionsnivå så att föräldrar inte ska behöva drabbas på detta sätt, säger Marie Lindén.

Under 2007 utökades antalet förskoleplatserna med 1200 platser. Detta är positivt att det sker en så kraftig expansion men då antalet barn kommer att öka och likaså efterfrågan krävs det att utbyggnadstakten ökar ytterligare.

– Det föds fler barn och fler efterfrågar förskoleplatser. Denna ökade efterfrågan får på intet sätt drabba barnen genom att gruppstorlekarna ökar. Vi kommer därför att gå vidare i vår ambition att förbättra förskolan i Göteborg genom att se efter vad som behöver göras för att säkerställa en bra kvalité i verksamheten och att se hur gruppstorlekarna kan minskas, säger Marie Lindén.

 

 

Skriv en kommentar