Okategoriserade

Papperslösas rätt till vård

Vårdpersonal har vi idag begränsad möjlighet att följa sin yrkesetik. Om en patient saknar tillstånd att vistas i landet förväntas man vägra den patienten mödravård, psykiatrisk vård, cancerbehandling, diabetesbehandling…
Lagstiftningen har redan orsakat skador, hälsorisker och t.o.m. dödsfall.
Vårdens yrkesetik och patienters mänskliga rättigheter kränks idag. Därför är demonstrerar vi för en lagändring så att alla får rätt till vård på lika villkor!

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), världens största studentorganisation, här tagit ställning. Var där du också! Alla är välkomna!
Vi vill påpeka att demonstrationen lyfter en vårdpolitisk och inte en migrationspolitisk fråga. Därför önskar vi inte plakat eller slagord som rör annat än frågan om rätt till vård för papperslösa och asylsökande!

 Vi samlas på Götaplatsen, lördag 5 april kl 17.00. Därefter marscherar vi
till Milleniumplatsen (Stora Teatern) där vi lyssnar på tal.

Klädsel: Sjukhuskläder för dig som är vårdpersonal/-student (begränsat
antal finns att låna).
Kontakt: [email protected]

Skriv en kommentar