Okategoriserade

Jobba för vänstern?

Vi söker dig som ser en spännande utmaning i och har viljan att arbete samhällsinriktat nära den parlamentariska verksamheten.

Din primära uppgift är att vara ett stöd för vänsterpartiets parlamentariska arbete i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du skall ta fram, analysera och utarbeta underlag för den politiska processen. Du skall löpande följa och analysera utvecklingen inom regionens olika verksamhetsområden och bistå med underlag och förslag som bidrar till att stärka det politiska arbetet. Ditt speciella bevakningsområde är verksamheterna inom tillväxt och utveckling som kultur, trafik, kollektivtrafik, miljö och näringslivsutveckling.
Arbetsplatsen är i första hand förlagd till Vänersborg, men stor del av arbetstiden kan också förläggas till andra platser inom Västra Götaland. Arbetet sker till begränsad del på kvällar och helger.
Anställningen gäller heltid till och med år 2010

 Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två folkvalda regioner med ansvar för Hälso- och sjukvård samt Tillväxt- och utvecklingsfrämjande insatser i länet. Budgetomslutningen är cirka 35 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till cirka 50.000 personer.

Västra Götaland innefattar 49  kommuner och 1,5 miljoner invånare. Geografiskt är Västra Götaland 30 mil långt och 25 mil brett. Västra Götaland är en ledande industriregion och Nordens största transportregion och hamn med knutpunkt för järnvägar och vägar.

I det folkvalda regionfullmäktige innehar vänsterpartiet 10 av totalt 149 mandat. Vänsterpartiet är också representerade i Regionstyrelsen. Vi har ett politiskt kansli som består av två politiska sekreterare samt oppositionsråd och ersättare i regionstyrelsen, tillsammans är vi fyra personer.

Vi förutsätter att du har flerårig erfarenhet från arbete med anknytning till parlamentarisk verksamhet. Du skall vara en driven analytiker med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Din förmåga att arbeta självständigt men också i nära samarbete när så behövs är viktig. Vi förutsätter också att du har utbildning på högskolenivå, som anknyter till arbetet som politisk sekreterare.Vi utgår från att du delar vänsterpartiets värderingar. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i vår "kansligrupp" och ser därför gärna kvinnliga sökanden. Ange löneanspråk i din ansökan. Välkommen med din ansökan senast: 11 april 2008 Din ansökan skickas till:    Med post: Solveig Fagerberg Regionstyrelsen 462 80 Vänersborg Med mail: [email protected] Upplysningar: Oppositionsråd Sören Kviberg 0703 083350 el. Regionpolitiker Annette Ternstedt 0705 887374

Skriv en kommentar