Okategoriserade

JA, till genusutbildning för kommunstyrelsen!

Göteborgs kommunstyrelse sade idag ja till vänsterpartiets förslag om att kommunstyrelsens ledamöter ska gå en genusutbildning i syfte att uppnå ett jämställt förhållningssätt i politiken. Vänsterpartiets kommunalråd Marie Lindén som är initiativtagare till utbildningen är glad över utgången.

– Jag känner mig lättad. Om kommunstyrelsen sagt nej till förslaget hade det känts som ett bakslag för jämställdhetsarbetet i Göteborgs Stad, säger Marie Lindén (v).

Lindén är dock oroad över att socialdemokraterna och miljöpartiet inte ställde sig bakom beslutet.

– För mig är det obegripligt. I deras egen budget står att Göteborgs Stad ska utvecklas till en förebild och föregångare i jämställdhet. Hur ska detta kunna ske ifall de själva inte är beredda att bli förebilder och föregångare i jämställdhet?

Nu blir genusutbildningen i alla fall av och Lindén hoppas att det kanske får tvivlarna att inse värdet av en kunskapsökning på området.

– Jämställdhet handlar i stor utsträckning om vilken verklighet som är viktig, vad som får utrymme, vem som har inflytande och vem som får synas. För att kunna bedöma jämställdhetseffekterna av olika beslut krävs det kunskaper i hur man på bästa sätt kan främja jämställdhet, säger Marie Lindén (v).

Förutom en utbildning för kommunstyrelsen så beslutades det även om att se över möjligheterna att ta fram ett utbildningspaket i genusfrågor för stadens övriga förtroendevalda.

Bakgrund till förslag om genusutbildning

10 dec 2007: Vänsterpartiet lägger förslag om genusutbildning för kommunstyrelsen.

Frågan bordläggs på kommunstyrelsemötet av Göran Johansson (s).

16 jan 2008: Frågan bordläggs igen på kommunstyrelsens sammanträde, denna gång av Jan Hallberg (m).

6 feb 2008: Förslaget kommer upp på kommunstyrelsemötet med ett yrkande från s, mp, m, kd och ett yttrande från fp samt ett yttrande från v. På mötet kommer det fram att s,mp, m, kd har olika syn på hur att-satsen i deras yrkande ska tolkas. D.v.s. huruvida kommunstyrelsen ska delegera beslutet till styrgruppen för politikerutbildning eller om yrkandet innebär att KS beslutar om att en genusutbildning ska ske. P.g.a. av denna förvirring bordlades förslaget återigen fram tills den 27 februari av Jan Hallberg (m).

27 feb 2008: Inför kommunstyrelsemötet har vänsterpartiet tagit till sig av de synpunkter som kommit fram från de andra partierna: att styrgruppen för politikerutbildning är den rätta utföraren och att alla förtroendevalda politiker är i behov av en genusutbildning. Därför lägger v ett nytt yrkande som fp och kd sluter upp bakom. Frågan bordläggs då igen, denna gång av Göran Johansson (s).

1 mars 2008: Socialdemokraterna och miljöpartiet lämnar in ett yrkande inför kommunstyrelsemötet den 5 mars där de yrkar avslag på vänsterpartiets förslag om genusutbildning.

5 mars 2008: Ärendet bordläggs återigen, denna gång av Endrick Schubert (s).

12 mars 2008: KS beslutar om att ta fram en genusutbildning. V, fp, kd och m röstar för förslaget och får majoritet, medan s och mp röstar emot.

Mer information finns att läsa på vänsterpartiet i Göteborgs hemsida:

http://www2.vansterpartiet.se/goteborg/art_detalj.asp?ID=198

Skriv en kommentar