Okategoriserade

”Inför klimattaxa över älven”

Vänsterpartiet initiativ till rejäla satsningar för att underlätta cyklisternas situation i Göteborg genom att lämna in en motion om klimattaxa, dvs. avgiftsbefriade överfarter, på linje 180 och 183.

– Det finns ett klart uttalat mål att öka andelen resor med cykel och till fots i Göteborg. När det gäller cyklandets del av alla resor ligger Göteborg, på ca 10 procent, en siffra där flera andra städer ligger avsevärt bättre till. Trots de satsningar som gjorts under senare år så minskade cyklandet i Göteborg med 9 procent under 2007, säger Mats Pilhem (v) som skrivit motionen tillsammans med Jöran Fagerlund (v).

Under flera år har miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet drivit frågan om en gång och cykelbro över Göta Älv. De befintliga förbindelserna över älven är i första hand anpassade för biltrafik där cyklister och fotgängare får anpassa sig efter bilismen, vilket innebär branta stigningar och krångliga av- och påfarter.

Många cyklister avstår från att använda färjorna på linje 180 och 183 eftersom resenären måste betala full kollektivavgift för en färjeöverfart som är några hundra meter i sträcka och 4 minuter i överfartstid. 

– Den kommande gång- och cykelbron kommer självklart att vara gratis. Vänsterpartiet vill därför redan nu, i väntan på gång- och cykelbron, prova att införa klimattaxa på färjorna, dvs. att de avgiftsbefrias, säger Jöran Fagerlund (v) 

– Vi bedömer att kostnaden för att genomföra klimattaxa blir begränsad eftersom inkomstbortfallet jämfört med idag blir minimalt. Många som idag reser med linje 180 och linje 183 ansluter eller fortsätter med annan kollektivtrafik som också fortsättningsvis kommer att ge intäkter i dagens nivå, avslutar Mats Pilhem (v)

Motionen i sin helhet kan du läsa här: 2008-03-06 Mats och J__ran, klimattaxa __ver __lven.pdf

Skriv en kommentar