Okategoriserade

Årskonferensens uttalande om Lissabonfördraget

EU:s nya Lissabonfördrag är i stort sett lika med det konstitutionsförslag som väljarna i Nederländerna och Frankrike röstade nej till. EU tar med detta fördrag över politiken på de områden som är grunden för en statsbildning, d.v.s. valutapolitik, utrikespolitik, gränskontroller och rättssystem. På runt hundra ställen tar EU bort självbestämmandet från medlemsländerna. Vetorätten försvinner på ett 50-tal områden och de folkrika staterna vinner i inflytande på de mindre ländernas bekostnad. Vi saknar undantag för EMU. Detta vill borgarna och socialdemokraterna driva igenom utan att fråga folket.

EU-byråkraterna får mer att säga till om. Det ökar fusket och korruptionen. Beslut tas på hemliga möten.

 Det gemensamma försvaret ska byggas. Denna allians har inga andra begränsningar än internationella regelverk i vad den kan göra för att skydda unionens intressen. Vår alliansfrihet försvinner och vi tvingas rusta upp.

 EU:s högerpolitik förstärks. Nu ska det handlas med välfärden och trygghetssystemen. Det blir människor med mycket pengar som tjänar på det.

 Väljarna i Sverige borde få avgöra en så viktig fråga som EU:s grundlag i en folkomröstning. De borgerliga partierna och socialdemokraterna försöker genomdriva sina beslut över huvudet på folk som de anser sig företräda.

 Vänsterpartiet uppmanar de borgerliga partierna och socialdemokraterna att lyssna på folket!

Vänsterpartiet kräver en folkomröstning om EU:s nya grundlag!

Vänsterpartiet vill fråga folket.

Distriktsårskonfenensen för

Vänsterpartiet Göteborg

2008-02-23

Skriv en kommentar