Okategoriserade

”Socialdemokraterna tar stöd av de borgerliga för att bygga hus åt miljonärer i Hovås”

Vänsterpartiet är det parti som har högst ambitioner när det gäller byggnation av bostäder i Göteborg men föreslog ändå vid dagens (2008-02-27) kommunstyrelsesammanträde att planarbetet med parhus i Hovås avbryts.

Askim i allmänhet, och denna del av Askim i synnerhet. är Göteborgs i särklass mest segregerade stadsdel. Om fullmäktiges mål om blandade upplåtelseformer skall uppnås kan endast hyresrätter komma på tal i Askim under överskådlig framtid.

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen tar stöd av de borgerliga för att kringgå kommunens översiktsplan, de integrationspolitiska och trafikpolitiska målen i sin egen fullmäktigebudget och gemensamma inriktningsdokument för trafiknämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden, säger Marie Lindén (v), kommunalråd.

Vänsterpartiet har svårt att se varför socialdemokraterna söker stöd hos högern för att bygga fler bostäder i Askim som enbart miljonärer har råd med.

– Om socialdemokraterna menar vad de säger i sina program och budgetar är de välkomna att söka stöd från vänster för en aktiv politik för fler hyresrätter i Askim. Vi sade det i valrörelsen och säger det igen: Rättvisa kommer från vänster, avslutar Marie Lindén (v)

Bakgrund:

I fullmäktiges budget står: "Man ska kunna välja olika typer av boende i sin egen stadsdel, därför är det viktigt att det finns hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i alla stadsdelar. För att öka integrationen ska stadsdelarna i första hand kompletteringsbebyggas med de boendeformer som idag saknas i området." Vidare kan man läsa: "Segregation skapar orättvisor och klasskillnader. Arbetet med att motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt ansvar."

I inriktningsdokumentet för trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden står det i socialdemokraternas och miljöpartiets förslag: "Inriktningen ska nu vara att öka byggandet av hyresrätter för den öppna marknaden. Genom att i förta hand kompletteringsbebygga i redan existerande stadsdelar och centra så kan befintlig infrastruktur utnyttjas. Att ge ett större underlag för livsmedelsbutiker vid de lokala torgen är avgörande för att bevara och utveckla god service i befintliga stadsdelar och bostadsområden. Möjligheten blir större att nå miljöfördelar och minska miljöpåverkan genom att fler kan använda existerande kollektivtrafik."

Ärendet och vänsterpartiets yttrande i kommunstyrelsen hittas här:

http://www.goteborg.se/prod/G-info/kskfhandl.nsf/38bae1c1059a1422c1256ce9003a9253/3a723c7312ee1c09c12573f5002ed064/$FILE/TU_Kommunstyrelsen_20080227%202.2.pdf

 

Skriv en kommentar