Okategoriserade

”Jag får känslan av att de andra partierna inte vill ha någon genusutbildning”

I december så föreslog vänsterpartiet att kommunstyrelsens ledamöter ska genomgå en obligatorisk genusutbildning. Bakgrunden till förslaget är att Göteborg sedan 2006 haft med jämställdhet som ett prioriterat mål för kommunen, och som inneburit att kommunen nu utbildar chefer och nyckelpersoner i genusfrågor. Kommunstyrelsens ledamöter har dock inte varit aktuella för någon genusutbildning.

I ett yrkande till kommunstyrelsen uttrycker nu s, mp, m och kd att man vill delegera till styrgruppen för politikerutbildning att fatta beslut i frågan. Styrgruppen för politikerutbildning är en sammanslutning med en ledamot från varje parti som har till uppgift att administrera utbildningar för politiker. Om det uppstår oenigheter kring någon fråga i styrgruppen så går frågan till kommunstyrelsen för beslut.

– Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de andra partierna vill förhala frågan om genusutbildning för kommunstyrelsen, säger Marie Lindén (v). 

Lindén tycker att det är självklart kommunstyrelsens ledamöter, precis som tjänstemännen, förbättrar sina kunskaper i genus.

– Kommunstyrelsen är i allra högsta grad nyckelpersoner. Vi är beslutsfattare och ska vara goda förebilder för den övriga organisationen, säger Marie Lindén (v).

Hon är besviken på de andra partierna, som alla har den officiella hållningen att det är viktigt med jämställdhet, men ändå gör lite i praktiken.

– Jag får känslan av att de andra partierna inte vill ha någon genusutbildning. De prioriterar tydligen inte jämställdhet mer än så. Det går inte att bara prata om att man vill ha jämställdhet, man måste konkretisera det i handling också, säger hon.

Imorgon onsdag så behandlas förslaget om genusutbildning i kommunstyrelsen.

 

 

Skriv en kommentar