Okategoriserade

Ge personlarm till kvinnor som utsatts för hot och våld

Idag behandlades motionen om att utreda möjligheten att i ett projekt förse unga tjejer och kvinnor som utsatts för hot eller våld med personlarm i Göteborgs kommunstyrelse. Detta efter att frågan återremitterades av en minoritet i kommunfullmäktige. S och mp yrkar avslag på motionen och hänvisar till att kommunen inte ska ta detta ansvar, utan att det är en polisiär fråga.

Vänsterpartiet använde här sin vågmästarroll för att rösta igenom motionen.

– Det är självklart att kommunen ska ta detta ansvar. Från och med 1 juli 2007 har staten skärpt lagstiftningen och kommunerna skall nu särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp, säger Marie Lindén (v) kommunalråd för vänsterpartiet.

Förslaget om personlarm innebär att en direktlinje skapas till SOS Alarm som gör en bandupptagning av situationen, precis som när man ringer till dem.

– Domstolen kommer att ha tillgång till bättre bevismaterial. Detta är mycket angeläget med tanke på att svårigheterna med att få tillräckliga bevis idag leder till att många brottsanmälningar om våld mot kvinnor avskrivs, säger Marie Lindén (v).

Marie Lindén menar dock att tekniska lösningar inte får bli ett alternativ till andra insatser utan bör ses som ett komplement.

– Vi vill speciellt betona vikten av att arbeta förebyggande. Insatser för de våldsutövande männen är en väsentlig del i ett förebyggande arbete och borde därför få högre prioritet, säger hon.

Socialdemokraterna och miljöpartiet duckar i sitt svar för det ansvar den nya lagen lägger på kommunerna. I stället hänvisar man till ett samtal de haft med en (1) polis och en (1) av kommunens jurister. Utifrån dessa samtal drar s och mp sina slutsatser.

En invändning s och mp har är att våldsmännens integritet kan kränkas när ljudupptagningar från dåden spelas in av SOS-alarm.

– Vänsterpartiet vill mer än att kränka deras integritet, vi vill att de skall gripas och dömas för de brott de begår, avslutar Marie.

Skriv en kommentar