Okategoriserade

”Byggnadsnämnden behandlar fullmäktige respektlöst”

Kommunfullmäktige återremitterade, med stöd av minoritetens rättigheter, frågan om Friggagatan till byggnadsnämnden för att bevara fastigheterna närmast Odinsplatsen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet i byggnadsnämnden beslutade att skicka tillbaka frågan till fullmäktige utan åtgärd. Idag behandlades frågan i kommunstyrelsen.

– Byggnadsnämnden bemödade sig inte ens att motivera sitt beslut med mer än att inget nytt framkommit. Fullmäktige förtjänar mer respekt än så, säger Marie Linden (v)

– Vi var en minoritet som använde vår rätt till återremiss i fullmäktige så jag förväntar mig inte att majoriteten skull bifalla vårt förslag men jag är bestört över att de inte ens lät göra en konsekvensanalys av förslaget i fullmäktiges återremiss, avslutar Marie Lindén (v).

Skriv en kommentar