Okategoriserade

Eva Olofsson: Gömda våldsutsatta kvinnor måste få skydd!

I en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagskvällen kräver Eva Olofsson, riksdagsledamot (v), att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ger besked om hon är beredd att förbättra skyddet och stödet till gömda kvinnor som utsätts för misshandel, hot, övergrepp och våldtäkt.

– Gömda kvinnor som lever i Sverige har en extremt utsatt situation. De är helt enkelt rättslösa. När de utsätts för övergrepp och misshandel kan de inte gå till polisen och riskera att bli utvisade. De är mer eller mindre exkluderade från det svenska sjukvårdssystemet. De måste betala tusentals kronor för att få sjukvård, pengar de oftast inte har, säger Eva Olofsson.

– De har heller ingenstans att ta vägen när de lever tillsammans med en man som misshandlar dem. Detta är helt oacceptabelt, fortsätter hon.

Det är få kvinnojourer som har möjlighet att ta emot dessa kvinnor. Anledningen är att kommunerna inte ger jourerna någon ersättning för skydd till gömda kvinnor, även om de är våldsutsatta.

Vänsterpartiet har motionerat om ”papper åt papperslösa”, dvs att som en engångsåtgärd ge amnesti åt dem som befann sig i Sverige 1 januari 2007 och inte gjort sig skyldiga till grov brottslighet.

– Men oavsett om partierna inte är överens i den frågan måste de papperslösa kvinnor som utnyttjas och utsätts för våld och övergrepp få ett bättre skydd än idag. Där borde man kunna bli överens tvärs över partigränserna.

– Våldsutsatta gömda kvinnor måste ha rätt till sjukvård och till skydd och stöd i den akuta våldssituationen. Staten måste ta ansvar för detta, slutar Eva Olofsson.

Mer information:

Eva Olofsson, tel. 070-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst, tel. 070-620 00 64

Skriv en kommentar