Okategoriserade

”Bostadsbristen dåligt motiv för att inte välkomna flyktingar!”

Göteborgs Stad ska ingå avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län om hur många flyktingar som kommunen ska ta emot under 2008 respektive år 2009. Socialdemokraterna vill ha ett flyktingmottagande på 1000 flyktingar per år vilket är lägre än de 1 570 personer för år 2008 och 1 255 personer för år 2009 som Migrationsverket föreslår. Nivån motiveras med att det råder bostadsbrist samt att den motsvarar det antal som i genomsnitt mottagits i Göteborg sedan 1985. Vänsterpartiet vill att Göteborg ställer upp solidariskt och tar emot det antal som Migrationsverket föreslår.

– Bostadsbristen är ett akut problem och måste lösas genom att bygga fler bostäder, inte genom att stoppa inflyttningen till staden. Flyktingarna utgör mindre än 7 procent av alla som flyttar till Göteborg, resterande 93 procent är främst personer som flyttat till kommunen från en annan stad i Sverige. Dessa 93 procent försöker inte socialdemokratarna hindra från att komma hit med motivet att det råder bostadsbrist, säger Marie Lindén (v).

 

– Jag anser att flyktingarna i större utsträckning måste ses som ett strategiskt tillskott för Göteborgs framtida utveckling, säger Marie Lindén (v).

 

Lindén tycker inte att den historiska nivå som Göteborg mottagit är relevant i sammanhanget:

 

– Grunden för hur många flyktingar vi tar emot ska vara behov. Om krig och lidande ökar i världen kan vi inte säga nej för att antalet flyktingar blir fler än vad vi i genomsnitt mottagit innan. Göteborg har en stark ekonomi, vi har råd med ett solidariskt flyktingmottagande, säger Marie Lindén (v).

 

Vänsterpartiet är kritiskt till att andra kommuner helt motsätter sig att sluta avtal om flyktingmottagande och anser att alla kommuner ska åläggas att ta emot flyktingar.

 

– Regeringen bör tydliggöra kommunernas skyldigheter när det gäller flyktingmottagande. I detta perspektiv är Migrationsverkets fördelningstal för landets kommuner bra. Talen utgår ifrån invånarantal samt faktorer för sysselsättning och bostadsmarknaden. Men kräver vi att andra ska rätta sig till talen måste också Göteborg ta solidariskt ansvar, säger Marie Lindén (v). 

Skriv en kommentar