Okategoriserade

90 år i kamp för socialism & människovärde

1917 var ett omvälvande år. Första världskriget med dess fruktansvärda slaktande och den sociala misär som överallt följde krigets spår skakade det kapitalistiska systemet. Även i Sverige blev krigsårens sociala konsekvenser förödande. Hungerdemonstrationer drog genom landet, men kraven på mat, rimliga löner och kortare arbetsdag möttes av militär och polis. Det socialdemokratiska partiets ledning var oförmögen att ställa sig i spetsen för de arbetandes krav och drev samtidigt en kompromisslös linje mot vänsteroppositionen inom parti och ungdomsförbund. Splittringen var ett faktum och den 13-16 maj 1917 bildades Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. I år firar vi Vänsterpartiets 90-åriga historia med ett stort jubileum. På dagen arrangerar vi föreläsningar och seminarier på Folket Hus och på kvällen blir det fest på Andra Långgatan 20.

Lördagen den 17 november firar vi Vänsterpartiets 90-årsjubileum med ett heldagsseminarium på Folkets Hus Järntorget mellan kl. 12 och 18. På kvällen blir det 90-årsfest på Andra Långgatan 20 från kl. 19.00 med uppträdanden av Dan Berglund, Vänsterpartiets Pensionärsförening m.fl. Varmt välkomna!

– Utställning och mingel.
Fanor och fotografier från förr. Välkomsttal av Elise Norberg, ordf Vänsterpartiet Göteborg.

– Filmvisning
Jubileumspoesi och bilder från 90 års partiarbete.

– Det nya arbetarepartiet bildas 1917.
Ingemar Svensson, fd redaktör för Arbetartidningen berättar om brytningsåren.

– 90 år i kamp för socialism och människovärde.
Vänsterns inverkan på svensk politik.

– Socialistisk allsång med Greta Segersson och Grith Fjeldmose.

– Facklig kamp under 90 år.
Paneldiskussion om erfarenheter och syn på den fackliga kampen.

– Solidaritet nu och då.
Från antifascism i Spanien till Palestinasolidaritet via FNL-grupper och apartheidbojkott.

– Från rösträtt till feministiskt självförsvar.
Kvinnokampens utveckling under 90 år.

– Kärnkraftsomröstning, miljörörelse, antirasism och EU-motstånd.

Fest på kvällen med socialistisk musik, mingel, mat, dryck och uppträdanden. På scen kl. 22.00 Dan Berglund.

 

Arr: Vänsterpartiet Göteborg och ABF

 

Socialismens ungdom
Text: Folke Olsson 

1917 var ett omvälvande år. Det alltjämt pågående världskriget med dess fruktansvärda slaktande och den sociala misär som överallt följde krigets spår skakade det kapitalistiska systemet. Arbetare och soldater började se sina verkliga fiender. I februari störtades tsarväldet och en borgerlig revolution inleddes, men den skapade inte fred och ryska soldater lämnade fronterna eller förbrödrades på sina håll med fienden. All förtvivlan, allt elände som drabbade de arbetande massorna runt om i Europa, skapade en grund för revolutionära stämningar. Även i det från kriget förskonade Sverige blev krigsårens sociala konsekvenser förödande för de arbetande med svält och umbäranden. Hungerdemonstrationer drog genom landet, men kraven på mat, rimliga löner och kortare arbetsdag möttes av militär och polis. Kvinnorna gick i spetsen för kampen mot svälten och runt om i landet tog människor makten över sin situation och fördelade mat och förnödenheter. Jämsides med kampen mot de sociala orättvisorna växte kraven på rösträtt och demokrati.

Istället för att ställa sig i spetsen för de arbetandes krav manövrerade det socialdemokratiska partiets ledning för att dämpa och avleda den sociala oron. Samtidigt drev partihögern motsättningarna inom den socialdemokratiska rörelsen till sin spets. Vänstern inom parti och ungdomsförbund, som vägrat ge upp de ursprungliga socialistiska och revolutionära målsättningarna, skulle nu sättas på plats. Partiledningen, som valt reformismens och klassamarbetets linje och förvisat socialismen till den tomma retorikens domäner, hade sedan länge förberett en brytning och på partiets kongress den 12-20 februari ställdes ungdomsförbundet inför ett nytt ultimatum som helt skulle beröva förbundets dess ställning som en självständig politisk kraft. Hjalmar Branting slog redan vid kongressens öppnande fast att uppgörelsens dag var inne. Någon medling kunde det inte bli tal om, utan målet var total underkastelse eller sprängning. Om ungdomsförbundets ledning inte böjde sig skulle de därmed själva ha ställt sig utanför partiet. Det var en provokation, riktad mot hela vänstern, formulerad för att ej kunna godtas. Partiets ultimatum, som var känt långt innan partikongressen inleddes, hade efter en medlemsomröstning i förbundet, blivit klart avvisad. Partiets högerinriktade kongressmajoritet drev igenom sprängningen av den socialdemokratiska rörelsen.

Den 27 februari publicerades ett manifest för bildandet av ett nytt parti och den 13-16 maj höll Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti sin konstituerande kongress. Det nya partiet byggde i allt väsentligt på ungdomsförbundets krafter och organisation. Endast två partidistrikt följde det nya partiet medan hela ungdomsförbundet, med något enstaka undantag, ställde upp för det nya partiet.

Skriv en kommentar