Okategoriserade

Majoritet bakom beslutet att avbryta samarbetet

För mindre än ett år sedan var vi ute i en valrörelse där en av de ideologiskt skiljande frågorna mellan oss och högeralliansen var skattesänkningar. Vänsterpartiet var tydligt till väljarna med att vi sätter en stark och utbyggd välfärd före sänkta skatter. Vi vill inte bli en del av den politiska tävling som handlar om vilket parti som vill sänka skatten mest. Vi vet att en sådan politik alltid leder till att de med högst inkomster blir vinnare och välfärden blir förlorare.

På GP-debatt den 7 juni beklagar 30 vänsterpartister det avbrutna samarbetet mellan vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet i Göteborg. Även vi kan instämma i detta, ingen i vänsterpartiet gick in i budgetförhandlingarna med något annat mål än att utveckla och förstärka samarbetet.
För vänsterpartiet genomförs beslutsprocessen så att alla med parlamentariska uppdrag, fullmäktigegrupp och distriktsstyrelse kallas till möte där beslutet ska fattas. Det fanns stor samstämmighet inom alla grupper att säga nej till budgetuppgörelsen.
Vi har genomfört ett stort antal medlemsmöten, där en tydlig majoritet ställt sig bakom beslutet.
Vi har dessutom under den gångna månaden fått in ett flertal nya medlemmar. Vi känner oss trygga i det starka stöd vi fått från våra medlemmar och väljare för att avvisa skattesänkningen.
Av debattartikeln får man intrycket av att vänsterpartiet av princip säger nej till skattesänkning. För oss är dock skatter ett medel att nå politiska mål, inte ett mål i sig. Därför var vi inför budgeten 2002 med om att sänka skatten med 25 öre, ett beslut som många sedan ångrade. Under de följande åren fick vi vara med om att ta beslut om kraftiga nedskärningar i välfärden. Vi ställde vid dessa förhandlingar krav på att återställa skattesänkningen utan att få gehör av samarbetspartierna. Vi lärde oss av detta att det är lättare att sänka skatten, betydligt svårare att åter höja när pengarna inte räcker till för att försvara välfärden.

Debatten borde förts inom partiet
I budgetbesluten inför 2004 och 2005 års budget tvingades vi välja mellan att bryta samarbetet eller ställa oss bakom kraftiga nedskärningar. Det fanns dock en minoritet som motsatte sig dessa uppgörelser. Ingen av dessa medlemmar gick ut i media och kritiserade uppgörelserna, denna diskussion fördes i stället inom partiet med respekt för att det ändå är majoritetens beslut som gäller. Så borde även de medlemmar som denna gång var kritiska ha fört debatten.

Välfärden blir förlorare
För mindre än ett år sedan var vi ute i en valrörelse där en av de ideologiskt skiljande frågorna mellan oss och högeralliansen var skattesänkningar. Vänsterpartiet var tydligt till väljarna med att vi sätter en stark och utbyggd välfärd före sänkta skatter. Vi vill inte bli en del av den politiska tävling som handlar om vilket parti som vill sänka skatten mest. Vi vet att en sådan politik alltid leder till att de med högst inkomster blir vinnare och välfärden blir förlorare. Väljarna gav oss mandat att föra vår politik, inte – som felaktigt påstås i artikeln – mandat att ingå i ett samarbete. I och med budgeten för 2008 finns det sju partier i fullmäktige som är överens om en skattesänkning på 220 miljoner eller 25 öre, som för en låginkomsttagare endast ger cirka 40 kronor extra i månaden.
Vänsterpartiet tackade nej och vill istället satsa de 220 miljonerna på att bygga ut välfärden, höja lönen inom de kvinnodominerade jobben med 500 kronor i månaden, ge äldre en värdig och trygg ålderdom, införa avgiftsfri kulturskola och göra kollektivtrafiken gratis för skolungdomar.

Elise Norberg, distriktsordförande
Marie Lindén, kommunalråd
Mats Pilhem, partistyrelseledamot
Hans Linde, riksdagsledamot

Skriv en kommentar