Okategoriserade

Öka insynen i Världsbanken

Nu pågår arbetet med att tillsätta en ny chef för Världsbanken. Arbetet är hemligt och baseras inte på meriter. Riksdagsledamoten Hans Linde (v) frågar därför finansminister Anders Borg om inte detta är ett tillfälle för Sverige att verka för en reformering av banken så att chefer utses öppet och demokratiskt.

Efter att Paul Wolfowitz tvingats avgå som högste chef för Världsbanken pågår nu en process för att tillsätta hans efterträdare. Processen är sluten och baseras inte på meriter. Det har varit tradition inom Världsbanken att chefen alltid utses av USA, medan chefen för IMF utses av Europa. Världsbanken är en global institution och har i dag stor betydelse i världens fattigaste länder, bland annat genom de långtgående villkor man ställer vid långivning. Trots detta styrs inte Världsbanken utifrån demokratiska principer. Tillsättningsprocessen och röstfördelningen är två exempel på detta.
Den pågående tillsättningsprocessen av ny chef för Världsbanken ger en möjlighet att verka för en reformering av Världsbanken så att tillsättningar i fortsättningen utses i en transparent och demokratisk process, där kompetens väger tyngre än nationalitet. Öppenhet och god styrning torde vara en förutsättning för att stärka bankens legitimitet som global aktör.
I sin fråga till finansministern skriver Hans Linde: Vilka initiativ avser ministern av att vidta för att Sverige inom ramen för Världsbanken ska verka för att ledningen, till skillnad från i dag, tillsätts i en transparent och demokratisk process, baserad på meriter och lämplighet?

Skriv en kommentar