Okategoriserade

Ung Vänster JO-anmäler SÄPO och Göteborgs Stad

Nyligen har det uppdagats att Säkerhetspolisen och kommunala bostadsbolag i Göteborg under en längre tid haft ett intimt samarbete i syfte att kartlägga hyresgäster och deras eventuella kopplingar till terrorism.
– Att kommunala bostadsbolag samarbetar med säkerhetspolisen för att angiva sina hyresgäster är oroväckande och påminner snarare om Sovjet eller andra länder där oppositionella jagas och förföljs än en rättsstat som Sverige, säger Thaher Pelaseyed ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

Sedan 2004 har kommunala bostadsbolag i Göteborg haft regelbundna kontakter och ett intimt samarbete med Säkerhetspolisen i Väst. Samarbetet har ägt rum inom ramen för satsningen Ung och Trygg vars syfte är att bekämpa gängkriminalitet och skapa ett tryggare Göteborg. Dock har resurser riktats till förorten och kartläggning av hyresgästernas kopplingar till terrorism.

– Säkerhetspolisens arbetsmetoder och de kommunala bostadsbolagens samarbete med myndigheten strider mot rättssamhällets principer och är en grov kränkning av den personliga integriteten, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Ung Vänster Göteborg och Bohuslän.

– De kommunala bostadsbolagen har ett stort ansvar inför sina hyresgäster, inte minst ur ett trygghetperspektiv. Vi kräver att de kommunala bostadsbolagen och säkerhetspolisen lägger alla kort på bordet och att Göteborgs kommun tillsätter en utredningen för att klargöra bostadsbolagens roll i händelserna – för hyresgästernas och rättsäkerhetens skull, säger Thaher Pelaseyed.

– Det uppmärksammade fallet handlar rent ut sagt om ett angiverisystem där hyresgäster, deras åsikter och liv kartläggs utan någon som helst anledning eller anledning till misstanke. Det strider mot rättssamhällets principer och är en grov kränkning av den personliga integriteten, säger Ida Gabrielsson förbundsordförande för Ung Vänster.

Säkerhetspolisens arbetsmetoder måste synas och granskas för att försvara den personliga integriteten. Göteborgs Stad som äger de kommunala bolagen har också gjort sig skyldig genom att kartlägga sina hyresgäster. Idag anmäler vi Säkerhetspolisen och Göteborgs Stad till Justitieombudsmannen, avslutar Ida Gabrielsson.

Skriv en kommentar