Okategoriserade

Orimligt att bryta avtal för plusjobben

Den borgerliga regeringen har nu avskaffat plusjobben. Den som fått plusjobb före den 24 oktober 2006 får dock fullfölja dem. Merkostnadsersättningen försvinner dock. Göteborg förlorar bara i år 20 miljoner kronor i och med detta.
– Det är orimligt att bryta ingångna avtal, men främst är detta orimligt för att det minskar de plusjobbande kvinnornas och männens möjligheter att få ett fast arbete, säger Eva Olofsson, riksdagsledamot (v) från Göteborg.
– Göteborg var särskilt aktiv att använda denna möjlighet att bryta människors arbetslöshet och har idag närmare 950 plusjobbare. Kvinnor och män som gör viktiga insatser i äldreomsorg, förskolor, skolor, park och natur.

Under s-v-mp-samarbetet infördes år 2006 plusjobb, ett anställningsstöd för visstidsanställningar inom offentlig sektor. Syftet var bl a att stärka arbetslösas möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I avtalet om plusjobb fanns också en merkostnadsersättning avsett för handledare, utbildning, coaching och administration.  

– Genom avtalsbrottet mister Göteborg 20 miljoner kronor i avdrag 2007 och 10-15 miljoner 2008, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson har därför ställt en interpellation till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om att merkostnaden för plusjobben hastigt tas bort. Interpellationen debatterades i riksdagen tisdagen den 27 mars.

Eva Olofsson är inte nöjd med arbetsmarknadsministerns svar.

– Alliansregeringen och Sven Otto Littorin håller fast vid försämringarna för plusjobbarna och brytande av avtal med kommunerna trots protester från många oroliga kommuner och 16 interpellationer och frågor i riksdagen, säger Eva Olofsson.

Skriv en kommentar