Okategoriserade

Vi har råd med en tandvårdsreform värd namnet

Högeralliansen lovade inför valet en snabb tandvårdsreform. Det löftet svek de. Och nu gör de tandvården till en kupongvara med för lite stöd till dem som verkligen behöver det. För oss i vänsterpartiet är saken självklar: tänderna är en del av kroppen. Därför vill vi satsa dubbelt så mycket som regeringen på tandvården. Vi har råd med det om vi låter bli att sänka skatten för de rika.
Vänsterpartiet var ensam motståndare till den avreglering av tandvården som ledde till att tandvårdskostnaderna rusade i höjden. I försäkringskassans analys av tandvården, som kom nyligen, framgår tydligt de dramatiskt ökade kostnaderna för patienterna. Priset för en enkel lagning av en tand har mångdubblats sedan 70-talet. I spåren av prishöjningarna kan vi se hur tandvårdskonsumtionen minskar i de grupper som har det sämst ställt.

 

Ungdomar väljer bort tandvård
I Socialstyrelsens alldeles färska folkhälsorapport framgår det att alldeles för många avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Runt hälften skulle inte ha råd med oväntade tandvårdsutgifter på 5 000 kronor. Klasstillhörigheten styr alltså hur ofta man går till tandläkaren vilket påverkar tandhälsan. Ungdomar mellan 20 och 29 år, som har sämre ekonomi än de över 30 år, har minskat sin tandvårdskonsumtion mest. I spåren följer sämre tänder hos unga.
För vänsterpartiet är tänderna en del av kroppen, därför är vårt mål att tandvården inte ska kosta mer än annan sjukvård. Vi var också först ut med förslag om en genomgripande tandvårdsreform. Det är naturligtvis bra att fler insett det behovet.
Den 6 mars presenterades den statliga utredningen Friskare tänder – till rimliga kostnader. Utredningens förslag är i stort sett vad alliansen drev i valrörelsen och vad de beställde genom utredningsdirektiven. Förslaget innehåller en "tandvårdscheck" på 300 eller 600 kronor vartannat år. I "den nya arbetarregeringens" Sverige blir tandvården en kupongvara. Om man jämför detta med vänsterpartiets och den förra socialdemokratiska regeringens överenskommelse om att de vanliga undersökningarna skulle kosta max 200 kronor, så är i realiteten utredningens förslag en försämring för de flesta.

 

Rejält stöd till låga kostnader
Det nya tandvårdsstödet innehåller också ett högkostnadsskydd som träder in vid kostnader över 3 000 kronor. Men de flesta som avstår från att gå till tandläkaren gör det på grund av att de inte ens har råd med grundläggande tandvård. Den som inte har råd att betala ett par tusen kronor är inte alls hjälpt av regeringens högkostnadsskydd. Du förväntas själv ha råd med tandvård upp till en kostnad på 3 000 kronor per år. Vi vet att många ensamma mammor, ungdomar, studenter, långtidssjuka och arbetslösa inte har de marginalerna. Det innebär att många fortfarande kommer att tvingas avstå från viktiga behandlingar. Det är oacceptabelt. Därför vill vänsterpartiet ha ett rejält stöd redan vid låga kostnader.

 

Lever inte upp till löftet
I en debattartikel i april förra året påstod en enig högerallians att deras högkostnadsskydd skulle ta hand om större delen av kostnaden för de hårdast drabbade. Man exemplifierade med Annika som stod inför en tandvårdskostnad på 10 000 eller 16 000 kronor beroende på vilken lösning hon valde. Men högeralliansen lever inte upp till sitt löfte till Annika. Det förslag till högkostnadsskydd som nu föreslås ger bara Annika 35 till 43 procent av kostnaden i ersättning. För att staten ska stå för större delen av tandvårdskostnaderna, som alliansen lovade, krävs kostnader på över 19 000 kronor. Regeringens subventioner vid höga kostnader är inte i närheten av det som vänsterpartiet föreslår. Annika får med regeringens förslag betala 9 199 kronor för ett implantat medan vänsterpartiets reform ger en kostnad på 5 623 kronor. Regeringen påstod att de skulle prioritera de höga kostnaderna. Det märks inte särskilt väl.
Vänsterpartiet är det parti i riksdagen som vill satsa mest på tandvården. Vi gör det eftersom vi tycker att det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att klass syns i munnen. Det ekonomiska utrymmet för en riktig tandvårdsreform finns och i vårt budgetförslag satsar vi hela 10 miljarder kronor på en sådan reform. Genom en så stor satsning kan tandvårdskonsumtionen öka och tandhälsan förbättras.

Eva Olofsson, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (v)
Elina Linna, riksdagsledamot och talesperson i tandvårdsfrågor (v)

Skriv en kommentar