Okategoriserade

Skatterabatten gynnar de rika

Köpta tjänster gynnar kvinnor, hävdar de folkpartistiska riksdagsledamöterna Eva Flyborg och Tina Acketoft.
Fel, det är de välbeställda kvinnorna och männen som gynnas men vi får alla, också ensamstående mödrar och pensionärer, vara med och betala via skattesedeln!
För hushåll med mycket god ekonomi och höga inkomster öppnar sig en möjlighet till en rejäl skattesänkning. Ett par som har råd att anlita hushållstjänster upp till den högsta nivån för skatterabatt, sammanlagt 200000 kronor under ett år, kan sänka sin skatt med 100000 kr.
Hur har det då gått i Finland och Frankrike? Båda länderna har infört avdrag för hushållstjänster. I båda är det de fem till tio procent rikaste hushållen som köper merparten av tjänsterna.
De hushållen finns i huvudsak i de finare kvarteren i Helsingfors och i franska storstäder.
Enligt en undersökning som Sifo/Aftonbladet gjort kommer bara en av tio svenskar att köpa de subventionerade hushållstjänsterna.

De allra flesta hushåll har helt enkelt inte råd att köpa hjälp i hemmet, inte ens med subventionerat pris.
Vänsterpartiet vill inte hindra någon från att anlita städhjälp. Det går alldeles utmärkt att vända sig till en av alla de städfirmor som redan finns och betala vad det kostar.
Men det är fullständigt orimligt att ta 1,5 miljarder kronor av våra gemensamma skattemedel för att göra det billigare för de välbeställda att få sina hem städade.
De resurserna behövs för mer personal på äldreboenden, daghem och i skolor.
Argumentet att svartarbetet skulle försvinna är osäkert. Kommer de personer som undre längre tid betalat det av Skatteverket uppskattade timpriset för svartjobb verkligen att vara beredda att betala 80 till 150 procent mer i netto för att få samma tjänst utförd vitt?

Eva Flyborg och Tina Acketoft påstår att reformen gynnar jämställdheten mellan kvinnor och män. Kvinnor slipper utföra hushållsarbete hemma och kan därmed göra karriär. Men förslaget konserverar den traditionella uppdelningen mellan manligt och kvinnligt.
Det osynliggör grundproblemet att alltför många män inte tar ansvar för sitt hem, sina barn och sina åldriga föräldrar. Högavlönade män och kvinnor kan köpa sig fria från en diskussion om en mer jämställd fördelning av hemarbetet.
Detta genom att kvinnor med låg lön, små utvecklingsmöjligheter och ofta osäkra anställningar städar åt dem för att sedan gå hem och ta hand om sina egna hemsysslor.
De kvinnorna kommer aldrig ha råd att köpa de "hushållsnära tjänsterna".
Vänsterpartiet jobbar i stället för rätt till heltid, begränsning av osäkra anställningar och en uppvärdering av kvinnors arbete.
Kvinnor och män måste dela ansvaret för hem och barn och föräldraförsäkringen vara individuell. En generell arbetstidsförkortning ger mer tid för att få vardagen att gå ihop.
Det är en reform som till skillnad från regeringens överklassavdrag kommer alla till del.

Hans Linde, riksdagsledamot (v)
Eva Olofsson, riksdagsledamot (v)

Skriv en kommentar