Okategoriserade

Försvarets intrång i skolan är oförsvarbart

I Afghanistan deltar svenska styrkor under amerikanskt NATO-befäl i krigförande operationer där misstänkta avrättas istället för att ställas inför rätta. Den sittande borgerliga regeringen driver på för fler militära operationer utomlands samtidigt som allt färre söker sig till den svenska krigsmaktens utlandsoperationer. Situationen har öppnat upp för militären att vända sig till gymnasieungdomar för ökad rekryteringen. Att skolan har blivit en arena för krigsmakten är oroväckande. Göteborgs kommun måste värna om elevernas rätt till en arbetsmiljö fri från påtryckningar från försvarsmakt och militär.

Både den tidigare socialdemokratiska och den nuvarande borgerliga regeringen har fört Sverige allt närmare en europeisk gemensam försvarsallians tätt integrerat med militärpakten NATO. I dagsläget har Sverige åtagit sig ansvaret att leda en av de snabbinsatsstyrkor, under namnet Nordic Battle Group (NBG), som sätts upp av EU: s medlemsländer. NBG ska kunna sättas in snabbt inom en radie på 6000 kilometer från Bryssel. Bagdad återfinns 370 mil från Bryssel och Kabul på 520 mils avstånd. Samtidigt kommer rapporter om att svenska förband med ett så kallat fredsbevarande mandat deltar tillsammans med amerikanska trupper i regelrätta väpnade anfall. I minst ett fall har svenska soldater gjort sig skyldiga till utomrättsliga avrättningar. Sveriges engagemang runt om i världen har radikalt ändrat karaktär, från att vara fredsbevarande till krigförande. Allt färre svenska ungdomar ser dock utlandstjänst som ett värdigt och legitimt alternativ. Därmed har försvarets rekryteringsarbete stött på hinder.

I USA har den amerikanska krigsmakten kommit runt problemet med god hjälp av en lag antagen år 2001. Lagen ger armén befogenheten att utkräva namnlistor från berörda skolor och universitet, inte sällan belägna i områden och regioner präglade av låga inkomster och hög arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar. Ställda inför en oviss framtid med arbetslöshet söker sig därmed många amerikanska ungdomar till krigets Irak och Afghanistan. Nu har även den svenska krigsmakten tagit sig in i våra skolor och i Göteborg besökt Angeredsgymnasiet för att ge den svenska militären ett nytt ansikte. Att gymnasieskolor i förorterna besöks förklaras med att försvaret söker ökad mångfald bland personalen. Försvarets ambassadörer erkänner dock att språkfärdigheter i persiska och arabiska, språk som några vill förbjuda i svenska klassrum, premieras och kan komma till användning i Afghanistan och Irak. I övrigt och inte minst i samband med invasionen av Irak 2003 var protesterna och missnöjet mot kriget stort bland skolelever. Detta missnöje tog inte sällan uttryck i form av initiativ som skolgrupper som arbetade aktivt med opinionsbildning mot kriget.

Som huvudman för den kommunala skolan och utbildningen är det kommunens och ytterst den politiska majoritetens ansvar att garantera elevernas rätt till en skola fri från utomstående intressen som sätter skolans opartiskhet och elevernas möjlighet till kritiskt tänkande på undantag. Skolan måste förbli en arena utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar baserade på alla människors lika värde. Vi ifrågasätter nu om den svenska försvarsmakten är en självklar allierad i detta arbete. Den svenska krigsmaktens agerande i Afghanistan kan knappast påstås representera eller försvara dessa värderingar. Försvaret kan inte tillåtas använda landets gymnasieskolor som rekryteringsbas för krigsexpeditioner där Sverige är en aktiv krigförande part.

Marie Lindén, kommunalråd (v) och ordförande i Utbildningsnämnden
Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän
Christian Larsson, (v) ersättare i Utbildningsnämnden

Skriv en kommentar