Okategoriserade

”Vänsterpartiet har på många sätt en viktigare roll nu än någonsin tidigare”

Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens valde under lördagen Elise Norberg, 53, till ny distriktsordförande.

– Regeringen gör ett massivt angrepp på de sociala trygghetssystemen och försämrar livsvillkoren för hundratusentals kvinnor.

Att vänsterpartiet har en solklar roll i det pågående oppositionsarbetet blev tydligt under valnatten då 46 personer ansökte om medlemskap på göteborgsdistriktets hemsida.

 – Vår uppgift blir att mobilisera medlemmar och medborgare i oppositionsarbetet.

Elise flyttade till Göteborg efter valet från Örebro där hon varit landstingsråd de senaste tolv åren. Hon är idag ordförande i SDN Lundby och ledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Som ordförande i en stadsdelsnämnd styr Elise som en del av majoriteten. I styrelsen för SU är hon i opposition.

– Det är två olika roller. I Lundby vill jag jobba för att minska barngruppernas storlek både i förskolan och i skolan. Närheten till medborgarna är påtaglig. När vi har förmöten på stadsdelsbiblioteket kommer många och vill prata politik och inte bara om de ärenden vi behandlar i nämnden utan politik i allmänhet.

– I SU:s styrelse handlar arbetet främst om tillgänglighet och att motverka att vårdgarantin får undanträngningseffekter. Det finns en stor risk att exempelvis kirurgiska ingrepp, som är lätta att föra statistik över, riskerar att ta resurser från att matträna strokepatienter.

Skriv en kommentar