Okategoriserade

Bildt borde fördöma brott mot mänskliga rättigheter

Utrikesminister Carl Bildt vägrar tala klarspråk om mänskliga rättigheter, och skriver i dag på DN Debatt om ökat stöd till ockupationen av Irak. Hans Linde, rikdsdagsledamot (v) från Göteborg har idag efter att ha deltagit i utrikesutskottets möte med Iraks utrikesminister lämnat in en interpellation till Carl Bildt om Sveriges hållning till den irakiska regimen.

Människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty har kraftfullt kritiserat de brott mot de mänskliga rättigheterna som den USA-stödda irakiska regimen dagligen gör sig skyldiga till.
– Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att fördöma brotten mot de mänskliga rättigheterna som den irakiska regimen begår? frågar Hans Linde.

Interpellationen i sin helhet:

Efter den 11 september 2001 började Bushadministrationen falskeligen påstå att Irak innehade massförstörelsevapen samt hade upprättat förbindelser med terrororganisationen al-Qaida. Därefter gick USA i strid med folkrätten till angrepp mot Irak. Ett styrande råd tillsattes och ersattes med en illegitim interimsregering. Saddam Hussein togs efter en tid tillfånga, och president Bush utropade sig som segrare i kriget. USA-koalitionen förmådde inte skapa någon säkerhet i landet. Det första man gjorde var istället att säkra oljebolag och andra företag, privatisera dem och bjuda ut dem till amerikanska eller allierade länders företag. Befolkningens säkerhet var i bästa fall en andrahandsfråga. USA hade försökt att rättfärdiga sitt angrepp på Irak med hänvisning till Saddam Husseins många brott mot de mänskliga rättigheterna – förbrytelser som USA självt tidigare gett sitt tysta medgivande till som exempelvis massmorden 1988 på kurderna i Halabja och andra städer. Men USA och den irakiska regimens styrkor och säkerhetstjänst började självt att begå samma brott i Abu Ghreib-fängelset och på andra platser. Det finns flera fängelser av Abu Ghreib-typ. Kränkningarna har visat sig vara organiserade, planerade och systematiska.

Situationen i Irak har under USA:s ockupation till och med successivt försämrats. Den ansedda medicinska tidskriften Lancet beräknade för ett halvår sedan antalet döda Irak till 600 000. Vita Husets försök att ifrågasätta dessa siffror är inget annat än ett sätt att lägga ut dimridåer. I sin strävan att kontrollera landet och befolkningen började man tillgripa allt brutalare metoder. Avslöjandena av vad som förekom i Abu Ghreib och andra fängelser har bidragit till någon ökat förtroende för ockupationsmakten eller till någon ökad säkerhet för befolkningen. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty har kraftfullt kritiserat de brott mot de mänskliga rättigheterna som den irakiska regimen och dess säkerhetsstyrkor dagligen gör sig skyldiga till. Grundorsaken till den våldsamma situation som det irakiska folket idag upplever är den illegitima ockupationen.

Vi kan nu också konstatera att de stater som inledningsvis deltog i USA-alliansens operationer mot Irak har nu börjat lämna Irak – ett efter ett. Det borde därför vara dags för den svenska regeringen att som enskild stat och i internationella fora kräva ett omgående tillbakadragande av ockupationsstyrkorna från Irak.

Jag vill fråga utrikesministern:
– Avser utrikesministern att uppmana USA och dess allierade att omedelbart avbryta ockupationen av Irak?
– Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att fördöma brotten mot de mänskliga rättigheterna som den irakiska regimen begår?

Hans Linde (v)

Skriv en kommentar