Okategoriserade

Ge Hassan Asad permanent uppehållstillstånd!

Vi protesterar mot behandlingen av göteborgaren och palestiniern Hassan Asad. Tyvärr handlar det inte bara om detta enskilda fall. Under de senaste åren har flera fall av brott mot demokratin och rättssäkerheten uppdagats. Under förevändning att beskydda demokratin håller man på att urgröpa den totalt.

Migrationsverket ville ge Hassan Asad permanent uppehållstillstånd i Sverige av humanitära skäl. Då gick Säkerhetspolisen in och förhindrade detta, utan att presentera ett enda bevis på att Hassan Asad på något sätt skulle utgöra en säkerhetsrisk.

Vi kräver att Hassan Asad beviljas permanent uppehållstillstånd, av
medicinska skäl och för att han ska få stanna tillsammans med sin fru och sina barn som är svenska medborgare. Att utvisa honom till Jordanien vore ett brott mot FN-konventionen mot tortyr.

Två grundpelare för en rättstat är att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad och att man har rätten att veta vad man är anklagad för. Men detta gäller inte när Säkerhetspolisen med regeringens godkännande jagar och trakasserar Hassan Asad.

Vi kräver att SÄPO lägger upp pappren på bordet. Har de några bevis att komma med så måste de fram. Har de inga bevis så måste alla trakasserier mot Hassan Asad sluta omedelbart!

Protestmöte lördag 3 februari kl 12.00 i Brunnsparken
talare från Vänsterpartiet, Ung Vänster, Palestinska Riksorganisationen, Miljöpartiet, Kommunistiska Partiet och RKU

Skriv en kommentar