Okategoriserade

Centern har svikit miljön

Det är obegripligt att ett parti med miljöprofil så kan svika klimatfrågan. När Arnold Swartzenegger på andra sidan Atlanten går ut och säger att Kalifornien skall bli ett föredöme i miljöarbetet då antyder infrastrukturministern här hemma prioritet för vägtrafik på bekostnad av järnvägssatsningar. Det duger inte!

– När infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) slår an tonen inför kommande infrastrukturplan ger hon signalen att landets vägnät skall ges prioritet.
– När trängselskatten och försöket i Stockholm diskuteras slår alliansen fast att försöket skall fortsätta men bilavgifterna skall användas för satsningar i vägnätet.
– När den framtida kärnkraftsanvändningen diskuteras meddelar centerpartiet att avvecklingen enligt folkomröstningen inte längre är vägledande.
– Rabatten på miljöbilar som miljöministern gjorde en poäng av tycks ha fastnat i alliansens oförmåga att driva en aktiv miljöpolitik.

Jag drar slutsatsen att den miljöpolitik som centern gjort sig till tolk för, och gick till val på, har gått förlorad. Centern har underordnat sig alliansens övriga partier.

Det är obegripligt att ett parti med miljöprofil så kan svika klimatfrågan.  När Arnold Swartzenegger på andra sidan Atlanten går ut och säger att Kalifornien skall bli ett föredöme i miljöarbetet då antyder infrastrukturministern här hemma prioritet för vägtrafik på bekostnad av järnvägssatsningar. Det duger inte!

Sverige borde liksom Kalifornien ha potential att gå före i miljöarbetet, inte minst när det gäller att ställa om transportsystemet mot en hållbar utveckling.

Inför kommande plan för infrastrukturen i Västa Götaland vill vi i vänsterpartiet se klimatfrågan som överordnad. Alla lösningar måste gå ut på att miljöanpassa och effektivisera våra transporter. Att transportera på järnväg är en överlägsen lösning. Idag har vi ett järnvägsnät som har kapacitetsbrister, ett eftersatt underhåll och som saknar en modern logistik och infrastruktur. Detta gör det svårt att utföra miljövänliga transporter av gods och människor.

I Västra Götaland finns mindre järnvägar som Norra Bohusbanan, Lysekilsbanan, Karlsborgsbanan, tågbanan mellan Mellerud och Bengtsfors och industrispåret i Ale till Lilla Edet, alla med ett eftersatt underhåll. Dessa banor skulle genom upprustning och modernisering ge våra exporterande företag goda förutsättningar att utföra transporter miljövänligt, bland annat till Göteborgs hamn.

Det förutsätter förstås att transportköparens kostnader är rimliga i förhållande till alternativet lastbil. Varför värnar inte centerpartiet de lokala möjligheter som finns? Tågbanorna är redan byggda och det krävs bara ett tillskott till Banverkets budget som tryggar underhållsinsatsen och en satsning som förbättrar villkoren för sjöfart. Tyvärr synes centerns vilja att föra över godstransporter till miljöanpassade färdslag ha gått förlorad i yran av maktutövningen inom alliansen.

Än har inte riksdagen fastställt kommande infrastrukturplan, än kan infrastrukturministern låta planeringen präglas av målet om hållbara transporter. Men att döma av de signaler som hittills givits så förefaller möjligheterna vara små.

Sören Kviberg (v)
oppositionsråd i Västra Götaland
vice ordförande i miljönämnden

Skriv en kommentar