Okategoriserade

Vänsterpartiet i Mölndal kräver bostadsförmedling

Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari klockan 17.30 till 18.00 demonstrerar Mölndals partiförening utanför stadshusets entré för att påverka fullmäktiges ledamöter att bifalla en (v)-motion om att inrätta en kommunal bostadsförmedling.

Onsdag den 31 januari 2007 beslutar Mölndals kommunfullmäktige efter många turer att bifalla eller avslå den mer än 2 år gamla motionen. Inför detta möte kommer vänsterpartiet att demonstrera utanför stadshusets entré klockan 17.30 till 18.00 för att påverka kommunfullmäktiges ledamöter för att de skall bifalla motionen.

Alla ska ha lika möjligheter att få en bostad oberoende av ålder, förmögenhet, ursprung och kontakter. Välfärden och tryggheten ska komma alla till godo och en kommunal bostadsförmedling är en del av vår gemensamma välfärd.

Skriv en kommentar