Okategoriserade

Otillräckliga pengar åt äldre

Jag är allvarligt bekymrad över bristen på åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för personalen som bär upp äldreomsorgen.
Regeringen har avbrutit och dragit tillbaka bra och viktiga förslag, det blev ingen rätt till heltid och handlingsplanen för jämställda löner är tillbakadragen.

I måndags presenterade äldreminister Maria Larsson regeringens satsning på äldreomsorgen. Och visst lät det bra med "miljardsatsning på äldreomsorgen och införande av kvalitetsjämförelser".
Som tidigare kommunalråd i Göteborg, med ansvar för äldrefrågorna, kände jag i stort sett igen allt från "Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre" som togs fram av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet i början av 2006.
Den innehöll en massiv tioårig satsning med en nivåhöjning på minst tio miljarder för att förbättra äldreomsorgen och göra den till en attraktivare arbetsplats.
Där sades klart ifrån att det behövs fler äldreboendeplatser med gemenskapslokaler, men också stimulans för byggande av seniorboenden och för att anpassa bostäder för äldre.

En boendedelegation tillsattes med Anita Gradin (s) som ordförande, nu ersatt med Barbro Westerholm (fp).
Bättre stöd skulle ges till äldre multi- och demenssjuka. Det skulle satsas på läkemedelsgenomgångar och ökad läkarmedverkan i äldreomsorgen. Det viktiga stödet till anhöriga skulle utvecklas liksom de sociala och förebyggande insatserna.
Maten skulle bli bättre och satsningar göras på kvalitetsjämförelser och forskning. Här är vi överens och jag är glad över att Maria Larsson bygger vidare på det arbete som gjordes.

Men jag är allvarligt bekymrad över bristen på åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren för personalen som bär upp äldreomsorgen.
Här har regeringen i stället avbrutit och dragit tillbaka bra och viktiga förslag.
Det blev ingen rätt till heltid och handlingsplanen för jämställda löner är tillbakadragen. Trots att 40 procent av äldreomsorgens personal i landet saknar omvårdnadsutbildning motsvarande gymnasienivå avbryts utbildningsvikariaten.
Vad är då den borgerliga regeringens alternativ? I alliansens budget finns bara en åtgärd under rubriken "stöd för personalens kompetens och engagemang"; privatisering med fler arbetsgivare.

Det lär ge fler deltider och osäkra timanställningar, mindre möjligheter till kompetensutbildning och inget pekar heller på att privata arbetsgivare av välvilja satsar på att komma tillrätta med undervärdering av kvinnodominerade arbeten.
Här krävs i stället en handlingskraftig och
målmedveten politik och här abdikerar
alliansen totalt.
En ökad marknadsanpassning av äldreomsorgen, där äldre som kunder ska påverka genom sin efterfrågan, ger inte heller ett verkligt inflytande.

Reell valfrihet handlar inte om att kunna välja mellan olika vårdföretag, utan om verkliga möjligheter att påverka hur hjälpen ges, vilken personal som kommer och möjlighet till flexibla insatser utifrån den äldres egna önskemål.

Skriv en kommentar