Okategoriserade

Makten i Europa och Vänsterpartiets EU-politik

Hur är EU uppbyggt? Vem har makten? Bör Turkiet få bli medlem? Vad händer med konstitutionen och hur påverkar det oss i Sverige? Hur kan man vilja gå ur EU och ändå arbeta i systemet? Detta och mycket annat kommer vi gå igenom på våra två seminarier om EU. Det första hålls den 7/12.

 

 Distriktet inbjuder till två EU-seminarier. De kommer att
hållas av Helen Engholm och Roger Höögh. Båda har erfarenheter från arbete
som politiska sekreterare åt Marianne Eriksson i EU-parlamentet för några år
sedan.

Innehåll
*   Institutionerna och kort historik
*   Den reella och formella makten i EU. Vem bestämmer vad egentligen?
*   Partiets EU politik i korthet och varför vi tycker så
*   Fyra frågor som är relativt aktuella
*   Turkiets medlemskap
*   Konstitutionen
*   EMU framöver
*   Tjänstedirektivet
*   Lite om decentralisering, maktförskjutning, nyinstitutionalism och
juristmakt.
*   Hur förändras det institutionella Sverige och var ligger den
politiska makten i framtiden?
*   Ett konkret exempel på ökad juristmakt (Vaxholmsmålet)

Tid och plats för seminarierna
Det första är den 7 december, kl. 18-21, på partiexpeditionen Andra
Långgatan 20.
Det andra äger rum under januari, samma tider och samma plats. Datum kommer
senare.

Skriv en kommentar