Okategoriserade

”Borgarna slår igen dörren mitt i ansiktet på hundratals arbetslösa göteborgare”

Med budgetpropositionen stänger regeringen möjligheten till fler plusjobb från och med tisdag den 24 oktober. Framtiden för runt 300 göteborgare som är ute på en månadslång praktik för att sedan få ett plusjobb är därmed oviss.

– Vi jobbar på för att så många som möjligt av dessa kommer att få en anställning innan måndag men vi kommer inte att klara av att anställa 300 personer på en vecka. Det är klart att många kommer att bli besvikna på den borgerliga regeringens politik, säger Juhani Kivinen (v) med rotelansvar för arbetsmarknad i Göteborgs Stad.

Två stora projekt läggs nu ner på grund av
budgetpropositionen. Inom äldreomsorgen planerades ett kulturprojekt med 20
kulturarbetare som skulle jobba tillsammans med de äldre och gestalta de äldres
liv och berättelse.

­– Vi hoppades att detta skulle möjliggöra en ny
dimension på kulturarbetet med de äldre och att det skulle möjliggöra en mer
stadigvarande närvaro av kultur inom äldreomsorgen. Dessa planer grusas nu av
regeringen, fortsätter Juhani.

I kollektivtrafiken
planerades ett projekt med 50 personer som skulle fungera som värdar på bussar
och spårvagnar för att förbättra servicen och hjälpa resenärer.

Sammantaget räknade
Göteborgs Stad med att komma upp till 1100 plusjobb. Hur många fler det blir –
än de 799 som var inne i systemet vid månadsskiftet september, oktober –
återstår att se när regeringen stänger dörren till plusjobben på tisdag nästa
vecka.

– Plusjobben var tänkta att
fungera som en dörröppnare till arbetsmarknaden. Borgarna slår igen dörren mitt
i ansiktet på hundratals arbetslösa göteborgare, avslutar Juhani.

Skriv en kommentar