Okategoriserade

”Jag vill bygga ett rättvist Göteborg”

Det blir Marie Lindén, 44, som efterträder Eva Olofsson, 54, som kommunalråd och gruppledare för vänsterpartiet i Göteborg.

– Att bryta segregationen är den viktigaste politiska frågan för mig. En av många förutsättningar för integration är ett blandat boende. För att få ett blandat boende är det viktigt att vi värnar och utvecklar allmännyttan. En bostadsförmedling krävs för att stoppa diskrimineringen på bostadsmarknaden.
– En SIFO-undersökning
i GP visade innan valet att sju av tio göteborgare vill ha en kommunal
bostadsförmedling med kö. Vänsterpartiet är det enda partiet som driver det
kravet. Vår bostadspolitik ligger närmast göteborgarnas syn på frågan, säger
Marie.

– Hur vi gestaltar
staden är oerhört viktigt för andra viktiga frågor. Trafiklösningarna vi väljer
påverkar miljön. Människor kan handikappas eller bli utestängda genom dåliga
lösningar och inkluderas genom bra lösningar. Tillgången till
fritidsaktiviteter och rekreation beror på hur staden ser ut, fortsätter Marie.

Marie jobbade som
fritidsledare i många år innan hon 2002 blev ombudsman för Vänsterpartiet Göteborg.
Därför är även barn- och ungdomars situation ett politiskt område som är
viktigt för Marie. Hon blev 2002 invald i kommunfullmäktige och har sedan 2003
varit ersättare i byggnadsnämnden och Boplats Göteborg. Marie är för tillfället
ordförande i Bostads AB Poseidon. Hennes första kommunala uppdrag var som
ledamot i Trafiknämnden 1999–2002. Marie bor i hyresrätt i Guldheden, är särbo
och har två barn.

– Det räcker inte med
att bara bygga bostäder för att skapa integration. Fler måste få jobb. Vänsterpartiet
kommer att kämpa för fler anställda, bättre arbetsvillkor och höjda kvinnolöner
i kommunen, avslutar Marie.

Skriv en kommentar