Okategoriserade

Välfärd skapar jobb

Jan Hallberg (m) föreslår i en motion att Göteborgs Stads anställda skall ges insikter i företagens villkor. Det är viktigt att Göteborgs Stads anställda har insikt i företagens villkor men denna insikt måste vara ömsesidig. Det är lika viktigt att företagen och företagarna har insikt om den offentliga sektorns villkor och betydelse. Vi delar inte motionärens uppfattning att det enbart skulle vara företagen som isolerat skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt.

I fullmäktiges budget för 2007 står: "Det finns ett samband mellan välfärden i Sverige och tillväxten som ska finansiera den. Ökat antal arbetade timmar ger tillväxt. Det handlar med andra ord om att fler människor måste få jobb. Satsningar på turism, kultur, ett bra företagsklimat samt en stark samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet skapar förutsättningar för denna tillväxt. Ökade resurser som fördelas solidariskt ger ökad trygghet i staden. Den enda tillväxt som fungerar långsiktigt är hållbar tillväxt."

Hallbergs motion innehåller en grovt förenklad bild av verkligheten. I den faktiska historiska utvecklingen av svensk industri – vilken Hallberg refererar till i motionen – har den offentliga sektorn spelat en central roll. Genom offentliga investeringar i infrastruktur och utbildning har industrin vuxit sig stark. Utan hamnen, telefoner, brev­försändelser, vägar, kollektivtrafik, barnomsorg, bostäder och utbildad personal skulle Göteborgs företag stå sig slätt i konkurrensen.

Bakom i stort sett varje framgångsrikt svenskt storföretag finns offentliga investeringar och statliga verk eller bolag. Ericsson växte när Televerket investerade, ABB när LKAB, SJ, Vattenfall och kommunala elverk investerade. Storföretagen i Göteborg är inga undantag. Hasselblads kameraproduktion började genom en beställning från försvaret att kopiera en tysk kamera. Marknadsföringen fick sedan ovärderlig draghjälp av skattedollar när NASA skickade Hasselbladskameror till månen. Utbyggnaden av kollektivtrafiken har genererat åtskilliga beställningar av bussar från Volvo. Många innovationer har kommit ur forskning vid Chalmers och Göteborgs Universitet.

Den offentliga sektorn har även varit aktiv som konsument och bidragit till att många nya, idag konkurrenskraftiga produkter, finns på marknaden. Det oblekta papperet är ett sådant exempel. Det är också ett exempel på den samverkan mellan företagande och offentlig konsumtion som Jan Hallberg blundar för i sin motion. Det oblekta papperet kom fram genom ett aktivt arbete i Miljöförbundets pappersgrupp som kunde länka samman en producent med stora offentliga institutioner. I dag finns det på marknaden och är en stark exportprodukt tack vare såväl innovationer och driftiga företag som en aktiv folkrörelse och att först riksdagen och sedan flera kommuner beslutade sig för att enbart köpa oblekt papper.

Syftet med företagande är alltid att generera intäkter till ägarna och aldrig att leverera skatt. För att ekonomisk tillväxt skall bli hållbar och finansiera generell välfärd för alla i stället för ökande privata förmögenheter hos redan besuttna krävs politiska beslut och reformer som omfördelar.

Majoriteten verkar för bra förutsättningar för företag i Göteborg. Kommunen är involverad i flera utvecklingsprojekt. Det är förvisso så att Göteborgs Stad till största delen är skattefinansierad som Jan Hallberg konstaterar men det är lika viktigt att påpeka att dessa skatteintäkter genereras tack vare en stark offentlig sektor och ett starkt fackligt arbete som, i strid med Hallbergs meningsfränder, kunnat hålla lönerna, och därmed köpkraften, uppe.

Skriv en kommentar