Okategoriserade

21 miljoner extra till äldreomsorgen i Göteborg

Göteborgs Stad får 21 miljoner kronor för att förbättra stödet för de äldre som behöver mest vård och omsorg och Västra Götalandsregionen 30 miljoner varav c:a en tredjedel bör riktas till Göteborg. Detta som ett resultat av resursförstärkning på 600 miljoner till kommuner och landsting utifrån den nationella utevecklingsplanen för vård och omsorg om äldre.
Resursförstärkningen skall användas för att utveckla arbetet med rehabilitering, kost och nutritionsarbete, läkemedelsgenomgångar och förstärkt läkarmedverkan både på äldreboenden och i hemsjukvården.

Tillsammans med de 200 miljoner vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartier satsar på äldreomsorgen i 2007 års budget och de 56 miljoner Göteborg fått till kompetensutveckling ger detta möjligheter till märkbara förbättringar av insatserna för äldre kvinnor och män i Göteborg.

– Det känns extra viktigt att ytterligare kunna satsa på de mest sjuka äldre och att vi kan göra det tillsammans med sjukvården. Vi kan nu ytterligare förstärka arbetet med att det inte skrivs ut för många olika läkemedel till äldre och att detta noggrant följs upp. Där måste sjukvårdens läkare och äldreomsorgens personal ha ett tätt samarbete, säger Eva Olofsson (v), kommunalråd.

– Det pågår också ett intensivt arbete när det gäller kost och måltider på våra äldreboenden och i hemtjänsten. Ett arbete vi nu ytterligare kan förstärka liksom insatserna för rehabilitering, fortsätter Eva.

Det som är mest positivt är att detta är en långsiktig satsning på äldreomsorgen och våra äldre utifrån en nationell handlingsplan med en helhetssyn. Redan 2007 kommer ytterligare en miljard och 2008 en miljard till utifrån beslutet från nationell nivå att satsa en miljard på äldreomsorgen under tio år.

– Det är skönt att mindre öronmärkta satsningar på äldreomsorgen nu ersätts med en långsiktig satsning på våra äldre. Det är verkligen äldreomsorgens tur. Tillsammans med de satsningar i själva gör, allt utvecklings- och förbättringsarbete som är på gång i Göteborg och den engagerade personal som arbetar inom äldreomsorgen ser vi nu en tydlig ambitionshöjning när det gäller insatserna till äldre Göteborgare avslutar Eva.

Skriv en kommentar