Okategoriserade

50 lärlingsplatser hos småföretag

Den politiska majoriteten i Göteborg vill starta en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning för arbetslösa ungdomar. Finansieringen sker med de 10 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser för unga som avsattes i budgetuppgörelsen för 2006.
– Många småföretag inom hantverksbranscher står inför en generationsväxling samtidigt som de har svårt att få tid till att lära upp en efterträdare. Därför startar vi en ny utbildning inom vuxenutbildningen, säger Juhani Kivinen (v), ersättare i kommunstyrelsen med rotelansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Utbildningarna kommer att ha individuella läroplaner och kommer att pågå mellan 18 och 24 månader. Juhani Kivinen har kontaktat Arbetsförmedlingen och Småföretagarna för att hitta former för samarbete.

– Min förhoppning är att 100 ungdomar skall få en yrkesutbildning och en anställning i förlängningen. I höst rullar vi i gång med 50 platser och om arbetet går bra hoppas jag att vi kan komma överens om att utöka utbildningen under 2007, avslutar Juhani.

Skriv en kommentar