Okategoriserade

Eva och Hans toppar riksdagslistan

När Vänsterpartiet Göteborg samlades till valkonferens på Kvinnofolkhögskolan under söndagen utsågs Eva Olofsson, 53, som förstanamn och Hans Linde, 26, som andranamn på riksdagslistan.
Eva är idag kommunalråd med ansvar för jämställdhet, handikap- och äldrefrågor. Politiska frågor hon vill fortsätta driva i riksdagen.
– Jag vet att fler människor behövs i den offentliga sektorn för att få en bättre äldreomsorg, förskola och skola. Det kräver mer resurser till Kommuner och Landsting, säger Eva.
– Resurser som också behövs för att höja de alltför låga kvinnolönerna i vård och omsorg. Heltid skall vara en rättighet och osäkra timanställningar måste minska, fortsätter hon.
De feministiska frågorna ligger även Hans Linde varmt om hjärtat. Han kommer även att driva frågor för fler fasta anställningar.
– Vi är allt för många unga som går flera år på olika vikariat varvat med perioder av arbetslöshet. Det skapar en otrygghet som snarast hörde hemma i 1800-talets statarsamhälle, säger Hans.
Som den första öppet homosexuella från Göteborg i riksdagen kommer familjefrågor och HBT-frågor att bli en del av Hans arbete.
– Rimligtvis borde inte dessa frågor behöva drivas 2006 men nu är det mycket kvar att göra innan HBT-personer bemöts med respekt och får ta plats. Det är viktigt att föra fram krav som gör det möjligt att även bilda familjer som inte faller in i kristdemokraternas mamma, pappa barn-mall, säger Hans.
– Jag är beredd att ta strid mot de homofoba krafter som verkar i stan och hoppas att Göteborgarna stöttar mig i detta, fortsätter Hans.
Sören och Amanda i topp på regionlistan
Endast regionlistan har en man på första plats: Sören Kviberg, 55. Sören har flerårig erfarenhet av trafikpolitik såväl kommunalt som regionalt.
– Det krävs kraftiga satsningar på den regionala kollektivtrafiken för att vi skall få hållbara trafiklösningar i regionen. För att lyckas ställa om till transportlösningar som miljön klarar av måste även vägtrafiken minska. Trängselavgifter i Göteborg vore ett effektivt sätt att styra över biltrafik till kollektivtrafik, säger Sören
Andranamnet Amanda Åhall, 26, kommer att driva förbättringar i närsjukvården och hur kvinnor bemöts i vården.
– Det är absurt att läkare kan kommentera en diagnos med att det är en vanlig åkomma bland unga kvinnor och att man därför inte gör något åt det. Om det är så vanligt bland unga kvinnor skall det naturligtvis finnas en plan för hur det skall åtgärdas, säger Amanda.
Fyra kvinnor toppar fullmäktigelistorna
Eva-Lena Fransson, Marie Lindén, Ashraf Nasseri och Kerstin Andersson toppar de fyra kommunlistorna.
– För att bryta segregationen i Göteborg måst vi bygga fler hyreslägenheter i de områden som idag har mest villor och bostadsrätter. På samma sätt är det viktigt att få fler småhus i områden med enbart lägenheter, säger Marié Linden, 43.
– När vi väl får fart på byggandet av lägenheter är en kommunal bostadsförmedling den viktigaste åtgärden för att ungdomar på ett rättvist sätt skall komma in på bostadsmarknaden, fortsätter hon.
Ashraf Nasseri, 46, håller med Marie om bostadspolitikens vikt för integrationen. Ashraf vill även arbeta med integrations och kvinnofrågor i ett maktperspektiv.
– Göteborgs Stad skall styras av Göteborgarna och därför måste stadens förvaltning på alla nivåer återspegla befolkningssammansättningen. Det betyder i klartext fler kvinnor och invandrare på högre chefsposter och fler män inom omsorgen, säger Ashraf.
Eva-Lena Fransson, 54, är en välkänd profil i Biskopsgården och hon kommer att fortsätta att driva sysselsättningsfrågor.
– Företagen anställer inte trots högkonjunktur. Offentliga sektorn har en nyckelroll i att skapa tillväxt i staden, säger Eva-Lena.
– Situationen inom barnomsorgen är ohållbar. Det är orimligt att korta dagiskön genom att låta arbetslösas barn enbart vara på förskolan i tre timmar per dag. Arbetslösas barn har minst lika stort behov av hela den pedagogiska verksamheten i förskolan som andra barn, fortsätter Eva-Lena.
Situationen för barn och ungdomar är något som också Kerstin Andersson, 53, engagerat sig i. Hon vill se fler fritidsgårdar och mer fritidsverksamhet för åldrarna 10–12 år. Dessutom är hon beredd att ta strid mot etableringen av fler friskolor.
– Friskolorna tar resurser från de kommunala skolorna och kommunen måste ändra ersättningsreglerna för att minska segregeringen och för att alla barn skall kunna nå kunskapsmålen i skolan, säger Kerstin.

Skriv en kommentar