Okategoriserade

DISKRIMINERING SKA BEKÄMPAS HOS ICA SOM ÖVERALLT!

Vänsterpartiet har med stor respekt följt den kamp som arbetarna med invandrarbakgrund vid ICA-lagret i Kungälv har fört mot den allt grövre diskriminering de har blivit utsatta för från arbetsgivarens sida. Vi ger dessa arbetare vårt oreserverade stöd och kräver att verksamhetens huvudman, ICA-koncernen, omedelbart återtar de avbrutna förhandlingarna med de drabbade och deras juridiska ombud från Antidiskrimineringsbyrån, ADB i Göteborg.

Vi kräver att även facket stäler sig på de drabbades sida och ser till – om anklagelserna visar sig överensstämma med verkligheten – att de fackliga förtroendemän som misstänks ha aktivt deltagit i diskrimineringen avlägsnas från sina uppdrag.

För att underlätta de drabbades återvändande till arbetsplatsen bör ICA-koncernen se till att de personer i verksamhetsledningen i Kungälv som aktivt har medverkat i diskrimineringen ställs till ansvar och att alla typer av ev. trakasserier riktade mot de återvändande härefter motarbetas effektivt från ICA-koncernens sida.

Händelserna i Kungälv aktualiserar frågor som rör vårt samhälles karaktär.


Vänsterpartiet i Göteborg anser att det är dags att erkänna att även i Sverige riskerar ett stort antal människor med annan etnisk bakgrund än den svenska att ständigt utsättas för situationer där grundlagstadgade rättigheter till likabehandling inte accepteras. Så händer dagligen på arbetsplatser och i bostadsområden, i skolor och på universitet, hos socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och i rättssalen.

Situationen är allvarlig. Det är därför Vänsterpartiet kämpar för allas (oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshindrade) rätt till jobb och rätt på jobbet.

Skriv en kommentar