Okategoriserade

100 miljoner till konstgräsplaner i Göteborg!

Majoriteten i Göteborgs stadshus föreslår idag en satsning på etablering av konstgräsplaner för i första hand barn- och ungdomsfotbollen. Vi vill öka möjligheterna till träning och matcher med hög kvalitet för den största idrotten av alla, nämligen fotbollsklubbarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Val av platser för etablering kommer att göras i samverkan med Göteborgs fotbollsförbund och med en samlad bedömning av lämplighet utifrån social funktion i stadsdelen och infrastruktur i form av tillgänglighet, omklädning, belysning etc.

Majoriteten kommer att föreslå kommunfullmäktige att i samband med att bokslutet för 2005 fastställs, göra en avsättning på 100 miljoner kronor för att etablera konstgräsplaner. Pengarna skall tillföras Kommunleasing AB som ett villkorat aktieägartillskott. Kommunleasing AB skall äga konstgräset och upplåta det utan kostnad till idrott- och föreningsnämnden som i sin tur i vanlig ordning hyr ut det till föreningarna och svarar för drift och underhåll.

Skriv en kommentar