Okategoriserade

”Bra förberedelser har bäddat för god kvalité”

I veckan får de första 15–20 av Göteborgs plusjobbare sin introduktion och placering. Därmed startar en av de största arbetsmarknadspolitiska insatserna på senare år. I dagsläget har förvaltningar och bolag rapporterat in 860 platser och fler är på väg in.
– Alla förvaltningar har inte rapporterat in alla sina platser ännu och jag är övertygad om att vi kommer att få fler än de 1000 platser Göteborg har tilldelats, säger Juhani Kivinen (v), rotelansvarig för arbetsmarknadsfrågor i kommunstyrelsen.

Den politiska majoriteten i Göteborg hyser stora förhoppningar att denna satsning skall starta flera positiva spiraler.

– För göteborgarna kommer kvalitén i verksamheterna att öka. De som lämnar arbetslösheten under två år kommer att ha förbättrat sina möjligheter att få jobb avsevärt, menar Juhani.

Det är hög kvalité på de platser som rapporterats in. Många av platserna kräver flerårig eftergymnasial utbildning. Samtidigt har en femtedel av platserna reserverats för personer som försörjs via socialbidrag.

– Vi är från politiskt håll mycket nöjda med hur våra nämnder och styrelser, stadens förvaltningar och bolag, stadskansliet, de fackliga organisationerna och länsarbetsnämnden lyckats få fram så många bra platser och ett så gott samarbete, säger Juhani.

– Arbetet kommer att pågå under två år och det är sällan klokt att ta ut segern i förskott. Jag dristar mig i alla fall till att påstå att vi med våra förberedelser i Göteborg har skapat goda förutsättningar för hög kvalité på plusjobben, avslutar han.

Skriv en kommentar